Hans J. Okholm

Intro

Til minde om manden, der skabte et smukt åndehul. Hans Jørgen Okholm var proprietær og forvandlede gamle mergelgrave til et dejligt opholdssted i naturen. På mindestenen over Okholm står: "Hans J. Okholm 1853 - 1919 Klar i tanke - stærk i vilje - djærv i færd - dygtig i virke Standsfæller rejste det