Hans Isbrandtsens Plads


Intro

Pladsen har navn efter skibsreder Hans Isbrandtsen, der var født i Dragør. Som ung kom han grundlagde rederiet Isbrandtsen Line, der bl.a. blev kendt for sit skib, Flying Enterprise, der sank i den engelske kanal i 1952. I 2012 navngav Dragør kommune pladsen efter Hans Isbrandtsen..

På Hans Isbrandtsens Plads står én af de sidste vandposte i Dragør. Den hedder Karrebæksposten, efter en beboer på stedet. I Sønderstræde 11 boede i slutningen af 1800-tallet en spækhøker, der hed Niels Mortensen Karrebæk. Spækhøkeren var nærmest det, man senere kaldte en viktualiehandler. Karrebæk havde bevilling til at handle med ”Mælk, Fløde, Æg, Smør, Ost, Kjød, Flæsk, Fisk, Salt, Brændolie, Tran, Lys, Svovlstikker, Brænde, Tørv, Træsko, Øl, Tjære, Sæbe og Koste - men ikke Brændevin”. Huset blev senere overtaget Karrebæks nevø, Jens, der stod til søs som så mange unge mænd fra Dragør. Han kom som kun 22-årig til Indien som letmatros, og arbejdede sig efterhånden op og blev styrmand og til sidst skibsfører. Men han oplevede også nedgangstiderne for Dragørs skibsfart og måtte på de sidste år tage job på fabrik i København. Udenfor huset stod én af byens vandposte, som stadig er bevaret – selv om der ikke længere er vand i den. Denne vandpost kaldtes for Karrebæksposten, efter beboeren ved siden af. Vandpostene blev brugt af de husstande, der ikke selv havde brønde på deres grund. Der var i alt ni af dem i Dragør, så der var aldrig langt at gå, når man skulle hente vand. Til gengæld var vandet efter sigende forskelligt fra post til post. Én gav vand, der egnede sig til at lave kaffe af, en anden leverede det bedste vand, hvis man bille lave sig en romtoddy. Karrebækspostens vand var særligt godt, når der skulle laves gule ærter! I 1907 blev der bygget et vandværk nord for byen, og så blev der lagt rindende vand ind i husene.

'''Hans Isbrandtsen''' blev født i 1891 i en familie med store traditioner for skibsfart. Morfaderen var skibsreder Hans Nielsen Jeppesen, som på sin tid var Dragørs største skibsreder og derfor kaldet ”Dragørs Konge”. Hans kom dog ikke til søs som ung, men stod i købmandslære hos købmand G. W. Møller, Chr. Mølstedsgade 17. Hans Isbrandtsen havde imidlertid større ambitioner. Allerede da han blev konfirmeret havde han truffet sit eget valg om at følge slægtens maritime tradition. Uden sin mors vidende meldte han sig derfor til at komme ud at sejle med skoleskibet Georg Stage. Derefter tog han en handelsuddannelse for at få et job på et rederikontor. Hans fætter, '''Arnold Peter Møller''', der også var dragør-dreng, fik skaffet ham et job i et rederi i København. '' '' '' '' ''Fra Dragør til New York'' Men Danmark var ikke stort nok til Hans’ drømme. Under 1. Verdenskrig emigrerede han derfor til USA, hvor han blev leder af et rederikontor. Han arbejdede hårdt, og fik rederiets formue til at stige fra 1.000$ til 9.000.000$! I 1919 kom fætteren, A. P. Møller, på besøg i New York, hvor han foreslog at de gik i kompagniskab. De dannede '''The Isbrandtsen-Moller Company Inc''' – i daglig tale ISMOLCO. Virksomheden fik en ganske fashionabel adresse. På brevpapiret stod nemlig: Broadway 26. Samarbejdet med Møller sluttede dog igen under 2. Verdenskrig. I 1936 blev Hans Isbrandtsen amerikansk statsborger, men alligevel glemte han aldrig sin fødeby, som han til sin død ofte besøgte og støttede op omkring, for eksempel ved gerne at ansatte folk fra Dragør i sit rederi. '' '' '' '' ''Velgørende fonde'' Den dag i dag findes endvidere ikke blot Hans Isbrandtsens Fond for Dragør Museum, men også '''Hans Isbrandtsens Fond''', der hvert år uddeler et beløb til flittige skoleelever i byen og til ældre beboere ved juletid. Endvidere skænkede Hans Isbrandtsen Dragør Kirke et nyt våbenhus. I 1951 inviterede Isbrandtsen fire drenge fra Dragør på besøg på sin farm udenfor New York. Fra begyndelsen af 2. Verdenskrig modarbejdede Hans Isbrandtsen nazisterne og tænkte i øvrigt meget på sine landsmænd. Han sendte kaffe fra eget kafferisteri og the fra egen theplantage til beboerne i Dragør under krigen. '' '' '' '' ''Verdensomspændende rederi'' Fra 1940'erne stod Hans Isbrandtsen på toppen af sin karriere som den største skibsreder i USA – med en flåde på 70 skibe. I vinteren 1951-52 fulgte verden med i skæbnen for ét af Isbrandtsens skibe ”Flying Enterprise”, der lå underdrejet i en storm i den engelske kanal. Her holdt den navnkundige kaptajn Kurt Carlsen skansen, mens skibet sank. Hans Isbrandtsen var kendt for atypiske forretningsmetoder, f. eks. da han ville samarbejde med Henry Ford, som sagde: ”Hvorfor tror manden, at jeg vil gøre forretning med ham – jeg kan ikke engang udtale hans navn.” Hans Isbrandtsen overhørte sætningen, sneg sig stille ind på kontoret og svarede: ”Hr. Ford, vi kan gøre forretning, selv om De ikke kan udtale mit navn”.