Hanning-området

Intro

I dag overvejende landbrugsland, med Hanning kirke og tingstedet for Bølling herred som centrum. Tingstedet, datidens administrative center, udgøres stadig bevarede elementer som Tingdalen, Tinghøj, Galgehøj. Hanning kirke, Bavnehøj og gamle vejforløb udgør endvidere en lokaliseringsfaktor.