Hannerup kirkeIntro

Hannerup kirke blev bygget i forbindelse med at byen blev udvidet mod vest.

I forbindelse med Fredericias udvidelse mod vest opstod der et ønske om en kirke i bydelen. Det ønske blev hørt, og Hannerup kirke blev indviet i 1974 og er opført i træ og glas. Kirken udgør en kvadrant i et skålformet anlæg. Væggene krummer og er udsmykket med reliefmurværk. Gulvet er skråt, hvilket giver et godt udsyn over de tilstødende græsarealer samt til alterpartiet og prædikestolen, som er placeret det laveste sted i kirkens rum. Tanken bag den utraditionelle arkitektur var, at kirken skulle være et åbent mødested, og at man som kirkegænger skulle have oplevelsen af at være midt i naturen.