Handelsgartneriet Flora


Handelsgartneriet Flora på Haderslevvej 105


Handelsgartneriet Flora på Haderslevvej 105

Intro

Gartneriet Flora lå på Sdr. Landevej 33, nu Haderslevvej 105. Gartneriet blev startet af gartner Poul Laurits Rasmussen i 1900.

Gartneriet Flora lå på Sdr. Landevej 33, nu Haderslevvej 105. Gartneriet blev startet af gartner Poul Laurits Rasmussen i 1900. Allerede i 1898 havde han og hans tilkommende kone Marie Cecilie Cathrine Poulsen startet en blomsterforretning ved navn Flora i Jernbanegade. Blomsterbutikken blev bestyret af Marie Cecilie. Handelsgartneriet Flora nedlægges i 1926 efter Poul Laurits Rasmussens død. Marie Cecilie fortsætter driften af blomsterforretningen frem til 1936. Fra den 1. maj 1891 til den 1. marts 1893 var Poul Laurits Rasmussen i lærer hos handelsgartner H. Poulsen i Odense, derefter hos R. Olsens Handelsgartneri i Odense fra den 1. marts 1893 til 1. november 1894 og til sidst hos H. Valeur & Søfeldt i Odense fra 1. januar 1895 til 1. januar 1896. Derefter fik Rasmussen en stilling hos A.S. Pedersen hos gartneriet Ålykke i Kolding, som han besad frem til han i 1900 køber grunden til Gartneriet Flora.

Poul Laurits Rasmussen blev født den 9. juli 1874 i Dræby, Munkebo sogn. Som 16-årig kommer han i lærer som gartner. Fra den 1. maj 1891 til den 1. marts 1893 var han i lærer hos handelsgartner H. Poulsen i Odense, derefter hos R. Olsens Handelsgartneri i Odense fra den 1. marts 1893 til 1. november 1894 og til sidst hos H. Valeur & Søfeldt i Odense fra 1. januar 1895 til 1. januar 1896. Derefter fik Rasmussen en stilling hos A.S. Pedersen hos gartneriet Ålykke i Kolding. I samme periode begyndte Poul Rasmussen at lede efter en ungdomsforening, som han kun deltage i og få venner i Kolding. Sammen med Alex Stenbæk opretter Poul Laurits Rasmussen Kolding Ungdomssamfund den 11. oktober 1896. Poul Laurits Rasmussen bliver foreningens første formand. Formandsposten overtages den 18. april 1901 af forfatter Jens Skytte. Ved foreningens 25 års jubilæum blev Poul udnævnt som æresmedlem af foreningen. I 1900 opretter Poul Laurits Rasmussen handelsgartneriet Flora på Haderslevvej 105. Området lå på daværende tidspunkt i Vonsild sognekommune. Den 12. januar 1901 bliver han viet i Vonsild kirke med Marie Cecilie Cathrine Poulsen. Parret har kendt hinanden i flere år og allerede i 1898 har de sammen erhvervet Blomsterforretningen Flora, som blev bestyret af Marie Cecilie Cathrine Poulsen. Poul Laurits Rasmussen sad i Vonsild sogneråd i 6 år, indtil han trak sig i 1916 pga. uenigheder med sognerådets øvrige medlemmer. I hans tid som sognerådsmedlem var et af hans hjertebørn blandt andet oprettelsen af Søndervang Skole. Handelsgartneriet Flora nedlægges efter Pouls død den 20. april 1926. Marie Cecilie fortsætter driften af blomsterforretningen frem til 1934.

''Publiceret''