Handbjerg Hovgaard


Handbjerg Hovgaard ligger syd for Venø Bugt i den inderste del af Limfjorden. Herregården kan føres tilbage til middelalderen, hvor to adelige søstre skænkede den til Stubber Kloster. Den hvidkalkede og trelængede hovedbygning blev opført af de Linde-slæg

Intro

Handbjerg Hovgaard ligger syd for Venø Bugt i den inderste del af Limfjorden. Herregården kan føres tilbage til middelalderen, hvor to adelige søstre skænkede den til Stubber Kloster. Den hvidkalkede og trelængede hovedbygning blev opført af de Linde-slægten, som ejede herregården fra 1682-1843.

''Historien om Handbjerg Hovgaard'' Det fremgår af kilderne, at de to adelige søstre Inger og Elle Nielsdatter i 1438 beboede Handbjerg Hovgaard. Det forlyder endvidere, at søstrene indtrådte i Stubber Kloster og at Handbjerg Hovgaard i samme ombæring blev skænket til klosteret. Efter Reformationen i 1536 overgik herregården fra klosteret til kronens eje, og i 1547 blev den solgt til Iver Kjeldsen Juel, der i forvejen ejede herregården Astrup. I 1682 blev Handbjerg Hovgaard erhvervet af den foretagsomme købmand Christen Linde. Han tilhørte datidens borgerlige elite, som på baggrund af den jyske landadels økonomiske trængsel erhvervede sig store mængder gods. Under den Skånske Krig var han en af hærens leverandører og i 1704 blev han adlet for sine tjenester. Christen Lindes slægt ejede efterfølgende Handbjerg Hovgaard frem til 1843. Jens de Linde solgte en del af fæstegårdene fra i slutningen af 1700-tallet og moderniserede driften med anlæggelse af et mejeri (hollænderi). Hans søn Christen de Linde udparcellerede halvdelen af hovedgårdsjorden i begyndelsen af 1800-tallet, og efter de Linde-slægten skiftede Handbjerg Hovgaard mellem forskellige ejere. I dag drives herregården som et moderne landbrug med fokus på korn- og mælkeproduktion. '' '' ''Markante ejere'' -1438: Inger Nielsdatter ca. 1438-1536: Stubber Kloster 1536-1547: Kronen 1682-1706: Christen Linde 1763-1799: Jens de Linde Læs mere om Handbjerg Hovgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/handbjerg-hovgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den hvidkalkede og trelængede hovedbygning på Handbjerg Hovgaard blev opført af Jens de Linde og Margrethe Sophie Krabbe i 1775, hvilket fremgår af en sandstenstavle over hovedindgangen. Bygningen står i én etage og er påhængt med rødt halvvalmet tegltag. Midtfor på hovedbygningen er en gennemgående gavlkvist, der prydes af en trekantfrontispice. I den nordlige ende af hovedfløjen findes en lille og kort tilbygning. Langs hovedfløjens front står en række tilskårne lindetræer. ''Omgivelser'' På den nordøstlige side af Hanbjerg Hovgaard ligger en stor have, som Henrik Juul de Linde opførte i midten af 1700-tallet ved at opfylde og tilplante et sumpet areal. I 1890 brændte avlsgården som lå i forbindelse med Hanbjerg Hovgaard. Året efter blev et nyt trelænget avlsanlæg opført, men også dette blev hærget af brænd i 1907. Avlsanlægget blev efterfølgende renoveret og ligger aksefast med hovedbygningen, således, at de sammen indrammer om gårdspladsen, hvor en allé leder op til hovedindgangen. ''Bygninger og gods'' 1775: Hovedbygning opført 1890-1891: Avlsgård nedbrændt og genopbygget

''Fakta'' Adresse: Hanbjerg Hovgaardvej 5, 7830 Vinderup Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Handbjerg Sogn Ejer: Egon Eskildsen (2017) Funktion: Agerbrug og animalsk produktion, udlejning af hovedbygning til arrangementer (2017) Størrelse: Ager 116 ha, eng 10 ha, skov 4 ha, forpagtet 57 ha (2017) Offentlig adgang: Mulighed for at leje hovedbygningen til arrangementer Fredning: Hovedbygningen er fredet Besøg Handbjerg Hovgaards [http://handbjerghovgaard.dk/ hjemmeside]

''English'' The manor Handbjerg Hovgaard is situated at a close distance to Venø Bay in north-western Jutland. The manor traces its history back to the Middle Ages, when it was owned by two noble sisters. They joined the convent Stubber Kloster, and most probably donated the manor to the convent. Handbjerg Hovgaards whitewashed and three-winged main building was built during the ownership of the ‘de Linde-family’ that owned the estate from 1682 to 1843. Handbjerg Hovgaard today operates as a substantial farm.

''Publiceret''