Hamlets Grav


Afsløringen af mindestenen over Kong Hamlet på Kongshøjen lige udenfor Ammelhede.

Intro

Gravhøjen ved Ammelhede på Djursland blev rejst i bronzealderen (1.800 - 500 f. Kr.). Den er kraftigt reduceret blandt andet gennem plyndringer og landbrug, men da højen blev rejst målte den 18 meter i diameter og 2,5 meter i højden.

I begyndelsen af 1930’erne oplevede Turistforeningen for Randers og Omegn en periode, hvor foreningens arbejde gav genlyd i hele landet. Den 27. april 1932 havde apoteker O. Løye fra Løveapoteket i Randers et indlæg i avisen, hvor han hævdede at kunne bevise, at Hamlets grav, som ifølge ham selv var det samme som Amleds grav, skulle ligge i Ammelhede lige udenfor Randers. Han fremdrog alle tænkelige beviser fra historikere fra alle tider. Fra Saxo, som skrev sin Danmarkshistorie i 1200-tallet til Ole Worm, der skrev i begyndelsen af 1600-tallet. Løyes konklusion blev, at ingen andre end Kong Hamlet (Kong Amled) kan ligge begravet i den høj ved Ammelhede, der i ældre tid blev kaldt Kongshøjen.
Løyes indlæg afstedkom livlig diskussion i landets aviser. Fra Fyns Venstreblad kom en skrap kritik, der hævdede, at dette ikke kunne være andet end et reklamefif for Randers. Den 30. april kom en notits i Politiken, der en anelse spydigt bemærkede, at Randers var i sin fulde ret til at udnytte både de videnskabelige teorier og den folkelige tradition i området omkring Ammelhede til at rejse en sten over Kong Hamlet. Avisen spurgte, hvor længe svindelen med Hamlets Grav i Helsingør så kunne fortsættes?
Den 3. september 1933 rejste Turistforeningen en mindesten på gravhøjen i Ammelhede. Der deltog ca. 1200 mennesker i afsløringen, hvor flere prominente gæster talte. Formanden for foreningen, købmand Bolt Jørgensen, bød velkommen og udtalte, at det var efter grundig undersøgelse af videnskabsmænd, at Turistforeningen turde fastslå, at Ammelhede var Kong Hamlets Grav og derfor dristede foreningen sig til at rejse en sten på stedet. Bolt Jørgensen nævnte også, at mange forskellige personer gennem tiden havde fremsat tanken om at frede Kongshøjen. Steen Steensen Blicher havde været fortaler for ideen, mens han var på Randers Lærde Skole og redaktør på Politiken Anker Kirkeby fra København havde fremsat tanken i 1924. Apoteker Løye blev også fremhævet. Turistforeningen havde, siden Løyes artikel om sagen, henvendt sig til museumsinspektør ved Dansk Folkemuseum Jørgen Olrik og arkivar ved Dansk Folkemindeindsamling Hans Ellekilde, der begge havde udtalt sig positivt om sagen.

Læs mere om Hamlets Grav i Ammelhede.