Halsted kirke


Halsted kirke


Halsted kirke


Halsted kirke


Halsted kirke indgang


Halsted kirke set fra landevejen


Halsted kirke, til højre Halsted herregård


Halsted kirke kapel, tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt, Nakskov


Indgang til kirkegården som ligge på den anden side af vejen


Gravstene ved Halsted kirke


Gravstene Halsted kirke

Intro

Kirken nævnes første gang i 1177. Fra slutningen af 1200-tallet og indtil 1536 udgjorde den nordre fløj et firefløjet benediktinerkloster. Efter reformen hørte kirken under Halsted Kloster len, i 1719 under baroni Juellinge. 1987 overdrog grev Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs kirken til selveje.

''Sendt til publicering'' Hej.. har oprettet Halsted kirke med foto.. mvh Sanne

''Publiceret''

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Halsted%20(742) Registrerede gravminder på Halsted kirkegård]