Halsted Kloster


Halsted Kloster gavl. Gavl af Dronnings Sophies fløj, Halsted Kloster


Halsted Kloster Fløj. Fløj af Dronnings Sophies

Intro

Halsted Kloster på Lolland blev nævnt som krongods i Valdemar Sejrs jordoversigt fra 1231. Det blev ændret i 1284. Erik Plovpennigs datter Jutta giver grunden til benediktinerne. Munkene overtog jorden og den gamle sognekirke, som allerede var opført på grunden...

Halsted Kloster på Lolland blev nævnt som krongods i Valdemar Sejrs jordoversigt fra 1231. Det blev ændret i 1284. Erik Plovpennigs datter Jutta giver grunden til benediktinerne. Munkene overtog jorden og den gamle sognekirke, som allerede var opført på grunden. I 1510 blev klosteret brændt ned af lybækkerne. Men det blev bygget op igen. Efter reformationen var klostret ikke længere tilknyttet kirken. Klostrets eneste kirkelige forpligtelse var at sørge for mad og tøj til de munke, der var blevet tilbage. I perioden 1721-1922 hed klosteret Baroniet Juellinge. Først i 1922 kom det til at hedde Halsted Kloster igen. ''Fromt ønske blev til forbandelse'' Et sagn fortæller, at kirken i Halsted blev opført af en frue på Halsted Kloster. Som løn for sit arbejde bad hun Gud om at lade hende leve, til kirken forsvandt. Hun blev så gammel, at hun efterhånden skrumpede ind og til sidst ikke kunne tale. Julenat var det eneste tidspunkt, hvor hun kunne tale. En julenat bad hun derfor om at blive lagt i en kiste bag kirkens alter. Hver julenat så præsten til hende. Her spurgte hun: ”Står kirken stadig”. Præsten nikkede, og kvinden faldt tilbage i kisten. Hun ønskede, at kirken ville brænde og stoppe hendes lidelser. Kvinden gentog sit spørgsmål gennem århundreder. Et år bad en præst for hende tre julenætter i træk. Endelig fik hun fred.