Halsted Kloster, Den gamle Stald og Herskabsstalden


Herskabsstalden med Den gamle Stald i baggrunden

Intro

To af længer til avlsgården på Halsted Kloster er fredet. Det drejer sig om den sidste bygning af det tidligere avlsgården i bindingsværk samt herskabsstalden tæt ved hovedbygningen.

Halsted Kloster
Ullerslevvej 42
4900 Nakskov

Ullerslevvej 42: Den gamle stald i bindingsværk (1744), herskabsstalden i grundmur (1855)

Fredet 1989.


Halsted Klosters avlsgård er placeret sydøst for hovedbygningen uden direkte forbindelse til denne.

Frem til nyere tid (efter 1980) bestod avlsgården af et flerfløjet bindingsværkanlæg med bl.a. en stor vinkelformet agerumslade i vest og nord med stråtag, opført af Jens baron Krag-Juel-Vind (1724-1776) i 1744.

Bag det flerfløjede anlæg lå Den Gamle Stald – også benævnt Den Gamle Lade – som er avlsanlæggets eneste tilbageværende bindingsværkbygning.

Den Gamle Stald var tidligere som resten af herregårdens bindingsværk kalket over stok og sten. Igennem tiderne har der været forskellige andre åbninger i bygningen.


Frem til midten af 1800-tallet lå der vinkelret på Den Gamle Fløjs (Dronning Sophies Hus') gavl mod øst en avlslænge, der formidlede overgangen fra hovedbygningen til avlsgården.

I umiddelbar nærhed af sydfløjen lå desuden ridestalden. Disse avlsbygninger omkring Den Gamle Fløj blev i 1855 afløst af en ny herskabsstald, placeret tættere på avlsgården mod øst. Den nye placering af den grundmurede herskabsstald, der rummede både stald og vognremise på afstand af herskabets bolig, er sigende for udviklingen i midten af 1800-tallet på de danske herregårde, hvor herskabet fysisk distancerede sig fra driften på gården.

Herskabsstalden blev som bygningerne mod Maribovej kalket i den nuværende rødlige okkerfarve i 1940’erne.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod den grundmurede herskabsstald som resten af Halsteds huse hvidkalket. Omkring 1940 blev stalden som husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindings- og træværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.

Modsat herskabsstalden har Den gamle Stald bevaret sin oprindelige hvide farve.


I 2015 er ansøgt om affredning af Den gamle Stald og herskabsstalden med henblik på nedrivning.