Halsted-Avnede Centralskole


Klassebillede fra Halsted Skole


Halsted Skole


3. landsbyskole


Halsted- Avnede Centralskole

Intro

Halsted Skole har en lang historie bag sig. Den første skole blev bygget i starten af 1800-tallet. Den sidste skole blev lukket i 2008. Der var altså folkeskole på stedet i ca. 208 år. I skrivende stund er bygningerne en del af Halstedhus Efterskole.

Bygningerne er smukt placeret i landzone i Halsted overfor kirken og Halsted Kloster, tæt på skoven ”Dyrehaven”. Skolen rummede både bygninger, idrætsanlæg med fodboldbaner, festsal med scene o.m.m.

1. Landsbyskole: Det er sandsynligt, at den første skole blev bygget omkring 1800-tallet. Den første skole lå, hvor der senere var cykelstativer '''(Disse er nu revet ned/HB) '''Det ældste protokollat er fra 1809. Skolekommissionen for Halsted Sogn bestod af: Sognepræst provst Niels Schjern Skolepatron greve Carl Krag- Juel- Vind- Frijs Forvalter og kammerråd Georg Jesper Rostrup Skolelærer Nørbech Beskikket skoleforstander Jacob Due Der blev holdt møde 1. onsdag i hver måned. På dagsordnerne var fx indkøb af inventar, indberetning af ”pjækkeri” og uddeling af ”mulkt” (Bøde). Skolelæreren fremlagde en ”flidprotokol” med oversigt over elevernes fremmøde. 2. Landsbyskole: I 1814 var børnetallet steget til 105 elever, og skolen var for lille. D. 20. april 1825 besluttede skolekommissionen at udvide skolen. Prisen var 200 rigsdaler eller 575 hartkorn. Indvielsen blev overværet af hans højerværdighed biskop Boisen. Førstelærer Nørbech fortsatte sin gerning indtil 1830’erne og blev afløst af andenlærer Tarp. Denne fortsatte sit virke indtil 1884. 3. Landsbyskole: Den nye skole blev bygget i 1886. Den nye førstelærer var Rasmus Peder Rasmussen. Han leverede selv tegningerne til skolen. Skolen var en grundmuret vinkelformet bygning i gule sten. Dertil var en staldafdeling i bindingsværk mod nord. Skolen havde stråtag. Skolen havde nu flere klasselokaler og boliger til lærerne. Man fyrede med brændsel i klasselokalerne. Skolelærerne fyrede op, og eleverne hjalp med at bære brænde og kul ind. Skolen fungerede indtil 1961, hvor den nye centralskole blev bygget: Halsted-Avnede Centralskole.

Halsted- Avnede Centralskole: D. 25. oktober 1961 blev den nye Centralskole indviet og kaldt: Halsted-Avnede Centralskole Der var plads til næsten 400 elever. Skolen havde automatisk oliefyr, som noget nyt. Inspektør Ejler Birkebæk holdt en tale, der sluttede således: ”Jeg vil ønske, at denne flidens, arbejdsglædens og pligtfølelsens ånd, som har præget denne byggeplads - nu og fremefter vil fylde Halsted-Avnede Centralskoles lærere og elever, så det kan blive en rigtig menneskeskole til gavn og glæde for hele vores skolekreds.” Det blev den så sandelig. Indtil lukningen i 2008 var skolen altid i første række, når det gjaldt nytænkende pædagogik. Skolens sidste ledelse bestod af 3 personer: Torben Petersen (Inspektør) samt Hanne Blom og Åse Kusk (Konstituerede viceinspektører). Skolen har haft mange dygtige lærere og sammen med eleverne, har de skabt mange gode resultater, både fagligt og pædagogisk. Efter lukningen samles lærerne 1-2 gange om året til en sammenkomst i ”Papegøjeklubben”. Halstedhus Efterskole: Nu er skolens bygninger en del af Halstedhus’ Efterskole. Den ”gamle del” af skolen er revet ned. Det samme gælder muren omkring skolegården, cykelskurene og busholdepladsen. '''(Kilder: Hæftet: '''''' '''”1826-1986 Halsted Skole 15-25-100-160 års jubilæum” Hæftet er udarbejdet af: T. Skotte Hammer (lokalhistoriker) Birkebæk (Skoleinspektør på HAC) Kirkegaard (Viceinspektør på HAC) E. Nielsen (Bibliotekar på HAC) (Hæftet indeholder mange informationer og kan ses på Højreby lokalhistoriske Arkiv.) '''samt skribent Hanne Blom, som selv har været ansat på skolen i 17 år, 1991-2008)'''

''Sendt til publicering'' Hej Heidi Hermed et indlæg om Halsted Skole V.h. Hanne Blom Tak for sidst!

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''