Halsted, Tømrerboligen og Snedkerværkstedet


Tømrerboligen ligger i dag helt ud til vejen.


Tømrerboligen med snedkerværkstedet og laden bagved.


Snedkerværksted og Tømmerbolig.


Tømmerboligen

Intro

Gennem årene har tømrerboligen og snedkerværkstedet huset mange forskellige funktioner. Bl.a. murerbolig, brugs og hjem for sadelmageren. Tømrerboligen indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Tømrerbolig og bagvedliggende snedkerværksted
Maribovej 285
4900 Nakskov
Tømrerboligen, beboelseshuset i bindingsværk (ca. 1800) og det bagved liggende snedkerværksted

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-21


Tømrerboligen med sidehus er opført i begyndelsen af 1800-tallet. Tømrerboligen var oprindeligt indrettet med to beboelser. Tidligere har bygningen både huset gårdens sadelmager, mureren og i en periode Halsted brugs, indrettet i den østlige del af forhuset og sidehuset.

I 1944 flyttede herregårdens tømrer ind i brugsen, hvorved den bagvedliggende bygning samtidig indrettedes til snedkerværksted. I 1956 blev de to beboelser i tømrerboligen slået sammen for senere igen at blive opdelt i to.

Tømrerboligens tag blev i 1950'erne omlagt til et rødt tegltag. Tidligere var huset forsynet med stråtag.


Snedkerværkstedet har i tidligere perioder fungeret som stald og udhus for den østlige beboelse i tømrerboligen.

Bag ved snedkerværkstedet ligger endnu relaterede bygninger til erhvervet, bl.a. en stor åben lagerbygning til opbevaring af træ. Lagerbygningen blev flyttet hertil omkring 1950 fra Isholt bro bagerst i herregårdens park, hvor den tidligere fungerede som tørve- og brændelade.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod tømrerboligen og snedkerværkstedet som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


Med årene er landevejen gennem Halsted gjort bredere og blevet fyldt op, så vejen i dag næsten flugter tømrerboligens facade. På grund af opfyld ligger tømrerboligen i dag under niveau af vejen.

I 2015 er ansøgt om affredning af tømrerboligen og snedkerværkstedet med henblik på nedrivning.