Halsted, Kuskeboligen


Kuskeboligen med Havehuset overfor.


Kuskeboligen set fra bagsiden


Kuskeboligen set fra vejen


Kuskeboligen


Kuskeboligen set forfra fra vejen.

Intro

Kuskeboligen har bevaret sit originale stråtag med de for Lolland så karakteristiske tækkede gavlpartier. Kuskeboligen indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Kuskeboligen er opført i begyndelsen af 1800-tallet. Huset rummede tidligere bolig for herregårdens vægter og materialkusk.

Kuskeboligen har bevaret det oprindelige stråtag og de oprindelige tækkede gavlpartier, der er en særlig lollandsk tækkemåde.
Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod kuskeboligen som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


Med årene er landevejen gennem Halsted gjort bredere og blevet fyldt op, så vejen i dag næsten flugter kuskeboligens facade. På grund af opfyld ligger kuskeboligen i dag under niveau af vejen.

I 2015 er ansøgt om affredning af kuskeboligen med henblik på nedrivning.


Halsted Kloster, Kuskeboligen
Maribovej 289
4900 Nakskov
Kuskeboligen, beboelseshuset i bindingsværk (ca. 1800).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-25