Halsted, Havehuset


Havehuset ved Halsted

Intro

Havehuset bestod oprindeligt af et beboelseshus mod øst i bindingsværk, hvori gartneren boede, og en frugtkælder mod vest, opført af lerstampede vægge. Havehuset indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Havehuset
Maribovej 248
4900 Nakskov
Havehuset, bindingsværkshuset (ca. 1800-tallet) med tilhørende udhus.

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-12


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod havehuset som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


I 2015 er ansøgt om affredning af Havehuset med henblik på nedrivning.


Havehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet, og rummede oprindeligt boligen for herregårdens gartner. Herregårdens frugtkælder var tidligere placeret i den vestlige del af bygningen med de lerstampede vægge. Lerstampede vægge var en særlig fransk byggeteknik der kortvarigt vandt frem omkring år 1800. Modsat bindingsværk det ikke nødvendigt at benytte træ til den bærende konstruktion i de lerstampede huse. Istedet benyttes massive lerblokke, der blev stablet ovenpå hinanden.

I begyndelsen af 1900-tallet blev havehuset kortvarigt benyttet som lysthus i parken. I 1930’erne blev huset istandsat og indrettet til beboelse. Efter en mindre brand i taget i begyndelsen af 1950’erne kom der tegltag på huset.

Frem til 1975 var havehuset beboet af herregårdens hushovmester.