Halsted, Graverboligen


Graverboligen set fra landevejen


Graverboligen

Intro

Graverboligen er det nyeste hus i den historiske husrække i Halsted by. Boligen er opført i 1946 som afløser for en ældre forfalden graverbolig. Graverboligen indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Graverboligen
Maribovej 281
4900 Nakskov
Graverboligen, bestående af forhus og sidehus, begge i bindingsværk (opført 1946).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-17


I umiddelbar tilknytning til Halsted kirkegård, anlagt 1856, ligger graverbolig. Bygningen er opført i 1946.

Frem til 1919 lå den gamle graverbolig på grunden tættere på landevejen. Boligen bestod af en bindingsværkslænge fra begyndelsen af 1800-tallet med beboelse i vestenden og stald i øst. Grundet forfald blev bygningen nedrevet i 1919.

Den nuværende graverbolig blev opført, da den midlertidige graverbolig i den gamle kros rejsestald blev nedrevet i 1940’erne.

Graverboligens sluttede form med tilhørende mindre sidelænge bagtil vidner om en kraftig påvirkning fra Bedre Byggeskik-bevægelsen tilpasset det eksisterende landsbymiljø.


Siden garverboligens opførelse i 1946 har bygningen være kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.