Halsted, Godskontoret med sidehus


Godskontoret set fra vejen


Sidehuset


Godskontor med sidehus


Sidehuset og haven.

Intro

Den nuværende godskontor blev opført i slutningen af 1800-tallet som bolig for herregårdens godsforvalter. Godskontoret med sidehus indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Godskontoret med sidehus
Maribovej 250
4900 Nakskov
Godskontoret, hovedhuset i grundmur (slutningen af 1800-tallet), vestre sidehus med tilbygning, begge i bindingsværk (ca. 1800)

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-13


Godskontorets beboelseshus er opført i slutningen af 1800-tallet som bolig for godsforvalteren.

Bygningen afløste formentlig en tidligere beboelse, der var opført i begyndelse af 1800-tallet, samtidig med de endnu eksisterende sidelænger. Siden 1892 har godskontoret ligget i den lille nordlige sidebygning ved beboelseshusets østgavl.
Oprindeligt var godskontorets beboelseshus kun kalket mod vejen – gavlpartierne og havesiden fremstod i gule sten. Det samme gjorde sig gældende for den vinkelformede sidebygning mod øst. Den store kvist på beboelseshuset mod haven blev tilføjet i 1943.

Først i nyere tid – efter 1980 – er gavlene og havesiden blev kalket i den rødlige okkergule farve.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod godskontorets hovedfacade og den vinkelformede sidefløj mod vejen som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


I 2015 er ansøgt om affredning af godskontoret og sidefløjen med henblik på nedrivning.