Halsted, Gartnerboligen


Gartnerboligen med elevfløjen


Gartnerboligen indgang, med det flotte husnr.


Gartnerboligen set fra bagsiden.


Gartnerboligen

Intro

I 1920 flyttede herregårdens gartner ind i boligen, da den tidligere embedsbolig - Havehuset - på den anden side af landevejen ændrede funktion. Gartnerboligen indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Gartnerboligen
Maribovej 291
4900 Nakskov
Gartnerboligen, beboelseshuset i bindingsværk (ca. 1800), udvidelsen i grundmur mod øst (ca. 1920) og baghuset, den såkaldte "elevbygning", i grundmur (1930'rne).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-26


Gartnerboligen er opført i begyndelsen af 1800-tallet. I 1920 afløste bygningen Havehuset på den anden side af vejen som bolig for gartneren.

I forbindelse dermed fik gartnerboligen tilbygget udvidelsen mod øst i grundmur, ligesom der bag bygningen mod nord opførtes en række større drivhuse, som i 1970’erne igen er nedrevet.

Den grundmurede elevbolig med pyramidetag øst for garterbolien blev opført i 1930’erne.

Gartnerboligens tag blev i 1950'erne omlagt til et rødt tegltag. Tidligere var huset forsynet med stråtag.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod gartnerboligen som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Tilbygningen fra 1930'erne i fuldmur står alene kalket i den rødlige okkergule farve.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


Med årene er landevejen gennem Halsted gjort bredere og blevet fyldt op, så vejen i dag næsten flugter gartnerboligens facade. På grund af opfyld ligger gartnerboligen i dag under niveau af vejen.

I 2015 er ansøgt om affredning af gartnerboligen med henblik på nedrivning.