Halsted, Det Lange Hus


Det Lange Hus set fra øst


Maribovej 293


Maribovej nr 295


Maribovej 297


Maribovej 293, 295, 297

Intro

Det Lange Hus er noget så sjældent som en fredet landarbejderbebyggelse. Bygningen er opført omkring år 1850 som bolig for tre familier. Det Lange Hus indgår i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Det Lange Hus
Maribovej 293-297
4900 Nakskov
Det lange Hus, beboelseslængen i bindingsværk med udhus (ca. 1850).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2819-28 og 360-2819-29


Det Lange Hus er opført til landarbejderboliger og i dag indrettet med tre beboelser.

Bygningen med det dertilhørende bagvedliggende baghus er opført omkring 1850. Bygningskonstruktionen i huset kan muligvis være ældre, og bygningen kan være flyttet hertil fra en anden lokalitet.

I den vestlige beboelse var i begyndelsen af 1900-tallet indrettet et bødkerværksted og forsynet med port til værkstedet, som senere er lukket til. Bødkerværkstedet flyttet ud i 1920. Den midterste beboelse var indtil 1960’erne ligeledes forsynet med porte til vejen og bagsiden, der førte ind til en stald og lo med stenbelagte gulve.

Tegltag afløste i 1950’erne det oprindelige stråtag.


Den yderlige og oprindeligt solitære placering af Det Lange Hus i bebyggelsen langs landevejen i Halsted afspejler landarbejdernes sociale status i 1800-tallets herregårdsmiljø.

Husets datering til ca. 1850 vidner desuden om det stigende antal jordløse landarbejdere, som op gennem 1800-tallet tilknyttedes herregårdene som arbejdskraft i takt med at fæstebøndernes hoveriforpligtelser blev afløst.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod Det Lange Hus som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.


Med årene er landevejen gennem Halsted gjort bredere og blevet fyldt op, så vejen i dag næsten flugter landsiden af Det Lange Hus. På grund af opfyld ligger bygningen i dag under niveau af vejen.

I 2015 er ansøgt om affredning af Det Lange Hus med henblik på nedrivning.