Halsted, Den Gamle Smedie og Smedieboligen


Den gamle smedie med smedieboligen i baggrunden


Den gamle Smedie.

Intro

Den lille grundmurede smedie i Halsted by blev opført i 1850. Til højre for smedien ligger smediens bolig, opført omkring år 1800. Sammen med smedieboligen indgår smedien i dag i det helstøbte, kulturhistoriske miljø, som Halsted by udgør med tydelig tilknytning til herregården Halsted Kloster.

Halsted Kloster, Den gamle smedie og smedieboligen
Maribovej 279 og 279A
4900 Nakskov
Den gamle smedie i grundmur (ca. 1850) og smedieboligen (begyndelsen af 1800-tallet).

Fredet i 1989

BBR-nummer: 360-2774-4 og 360-2774-5


Placeringen af den oprindelige smedie kendes ikke.

Muligvis har den ligget udenfor byen på den anden side af kroen, hvor stenfund i jorden indikerer, at en smedie kan have været placeret. En placering af den tidligere smedie udenfor landsbyen stemmer også overens med tidligere tiders tradition, da smedien udgjorde en brandfare og derfor ofte blev placeret på afstand af landsbyens bebyggelse.


Den nuværende smedie er opført omkring 1850 og adskiller sig ud fra nabobygningerne ved, af hensyn til brand, at være opført i grundmur. Brandhensynet var formentlig også udslagsgivende for, at smedien tidligere var forsynet med småsprossede rundbuede jernvinduer i stueetagen.

Smedien fungerede frem til 1950’erne.

Til smedien hørte tidligere et mindre jordtillæggende og bagved bygningen lå mindre udlænger som senere er fjernet. Bag smedieboligen fandtes tillige tidligere en ny smedie, som endnu eksisterede i 1977.


Øst for smedien ligger smedieboligen. Bygningen er opført i begyndelsen af 1800-tallet samtidig med at landevejen gennem Halsted reguleredes.

Bygningen har muligvis oprindeligt tjent som almindelig arbejderbolig under Halsted Kloster, og er først blevet smediebolig i forbindelse med opførslen af smedien omkring 1850.

Smedieboligens tag blev i 1950'erne omlagt til et rødt tegltag. Tidligere var huset forsynet med stråtag.


Frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstod smedien og smedieboligen som resten af Halsteds huse hvidkalkede over stok og sten. Omkring 1920 blev bindingsværket trukket op i sort og omkring 1940 blev husene kalket i den nuværende rødlige okkergule farve med sort bindingsværk.

Farvevalget skal efter sigende referere til familien Vinds slægtsvåben i gul og sort.


I en årrække fungerede smedien som busventesal.

I 2015 er ansøgt om affredning af smedien og smedieboligen med henblik på nedrivning.


De karakteristiske huse langs landevejen i Halsted by er alle opført som boliger for Halsted Klosters ansatte eller erhverv knyttet til herregården. Som sådan har husene oprindeligt været uden større jordtillæggender.

Strukturen for placeringen af bygningerne er afledt af landevejen, som i 1819 blev reguleret gennem Halsted.

Husenes forskellige benævnelser refererer til de mange funktioner og stillingsbetegnelser, som var en del af herregårdsmiljøet i 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.