Hals Skanse


Hals Skanse. Hals Skanse bygget i 1653-54


Hals Skanse, kanoner. Hals Skanse

Intro

Hals Skanse blev bygget i 1653-54. Skansen står endnu. Den ligger ved indsejlingen til Limfjorden og styrede farvandet. Allerede under kejserkrigen i 1625-29 lå her et fæstningsanlæg, der blev erobret af tyske soldater. Scenen gentog sig under svenskekrigen i 1657...

Hals Skanse blev bygget i 1653-54. Skansen står endnu. Den ligger ved indsejlingen til Limfjorden og styrede farvandet. Allerede under kejserkrigen i 1625-29 lå her et fæstningsanlæg, der blev erobret af tyske soldater. Scenen gentog sig under svenskekrigen i 1657. Siden holdt skansen stand mod fjendtlige angreb. Senest under Englandskrigen 1807-14. Anlægget er firkantet med fire små hjørnebastioner. I 1848 blev skansen nedlagt som fæstningsanlæg. I dag er det et smukt, offentligt anlæg, der er ejet af kommunen. Det gamle krudtmagasin og tøjhus fungerer som museum. ''Kanonerne tordnede mod briterne'' I begyndelsen af 1800-tallet blev der anlagt et søbatteri i tilknytning til skansen. Anlægget skulle styrke forsvaret af området mod fjender, som beherskede havet. Det fik en meget stærk armering af både svære og lette kanoner. En vigtig opgave under Englandskrigen var at beskytte mindre danske handelsskibe mod overfald fra britiske orlogsskibe. I 1811 afværgede skansen et britisk forsøg på at erobre nogle handelsskibe, som havde søgt ly under fæstningens kanoner. Året efter tordnede kanonerne fra Hals Skanse igen mod britiske fartøjer. Denne gang havde briterne held til at erobre et par mindre danske handelsskibe. Efter krigen forsvandt truslen fra havet, og omkring 1945 blev søbatteriet lukket ned.