Hallum Mølle


Hallum Mølle v. Hallum Brugsforening Kvong

Intro

Hallum Mølle, Kvongvej 451, var en vindmølle bygget i 1927 i tilknytning til Hallum Brugsforening. Brugsuddeleren drev møllen for egen regning. Møllen er for længst fjernet.

Hallum Brugsforening var tidligere købmandsbutik ejet af af Peter Anton Petersen. Han solgte forretningen i 1919 til sognets beboere, der oprettede en brugsforening med 27 medlemmer. Brugsforeningen blev nedlagt omkring 1985-1986. Den fortsatte som købmandsforretning indtil 2005, hvor den ophørte.


I 1927 fik brugsuddeler P. Weis lov til for egen regning at drive en vindmølle til formaling af korn. Ligeledes fik han også tilladelse til at sælge slagteriaffald og frugt på samme betingelser. Møllen blev fjernet før brugsforeningen ophørte.

Kilde : www.prebenmoelleren dk/kvongsognshistorie htm