Halligen Jordsand


Jordsand set fra luften

Intro

Halligen Jordsand var engang beboet, men i 1895 tog havet det sidste hus.

Betegnelsen ’hallig’ bruges om en uinddiget marskø, der fra tid til anden oversvømmes helt af havet. Jordsand var den eneste hallig i den nuværende danske del af vadehavet. I 1998/99 forsvandt den sidste vegetation, og siden har den ikke været betegnet som en ø, men som et højsande.

Tidligere var Jordsand beboet og i 1600-tallet var der to gårde eller huse på øen. I 1807 opmåltes øen til at være 40 ha, men adskillige stormfloder gjorde, at den i 1973 var skrumpet til blot 2,3 ha, og vinteren 1998-1999 udslettede de sidste rester af øen. Fast beboelse blev allerede opgivet omkring år 1700, men frem til 1923 blev øen fortsat brugt til græsning. Havet har i tidens løb fjernet spor af huse og værfter. Under stormfloden i 1895 tog havet det sidste værft med et grundmuret stråtækt hyrdehus. I 1969 fandt man en cisternebrønd som et håndgribeligt bevis på, at øen har været beboet og i 1975 fandtes endnu en brønd.

Halligen Jordsand blev fredet allerede i 1907 som et vigtigt rasteområde for fugle, og fredningen videreførtes i Danmark efter Genforeningen i 1920. I 1939 blev Jordsand en del af det nyoprettede vildtreservat i Vadehavet.