Hallebrøndshøj


Besigtigelse af Hallebrøndshøj. Arkæologer undersøger Hallebrøndshøj.


Genstande. Et udsnit af de genstande, som skolelærer Jørgensen fandt.


Hallebrøndshøj. Grundplan og tegning af Hallebrøndshøj


Jættestuen Hallebrøndshøj. Hallebrøndshøj ved Svaneke.

Intro

Jættestuen Hallebrøndshøj ved Svaneke blev bygget i bondestenalderen for omkring 5000 år siden. Der kendes tusindvis af jættestuer fra store dele af Europa, men det er i Danmark, man finder en af de tætteste koncentrationer...

Jættestuen Hallebrøndshøj ved Svaneke blev bygget i bondestenalderen for omkring 5000 år siden. Der kendes tusindvis af jættestuer fra store dele af Europa, men det er i Danmark, man finder en af de tætteste koncentrationer. Jættestuerne var en slags fællesgrav for mange mennesker, og da Hallebrøndshøj blev udgravet i 1880'erne, fandt man omkring 200 ravperler, flere lerkar og et par stenøkser. Alt sammen gaver som de døde har fået med sig i graven. På grund af de særlige jordforhold fandtes kun få brændte knogler efter de gravlagte mennesker. Begravelserne er ikke sket på en gang, men over en længere tidsperiode. ''En skjult skat'' ”At dette lille Møntfund har været nedgravet i Kanten af Høien som en skjult Skat”, skrev J. A. Jørgensen i sin detaljerede udgravningsrapport, ”vidner atter om – hvad ogsaa tidligere er iagttaget her – at gravhøie i urolige Tider ofte ere benyttede som sikre Skjulesteder for hengjemte Skatte”. Allerede inden skolelærer Jørgensen fra Ibsker udgravede Hallebrøndshøj i 1884 og skrev om højen, var dele af den i 1820´erne blevet undersøgt. Ved undersøgelsen havde man fundet en samling mønter fra middelalderen, herunder en tysk mønt fra Würzburg. Skolelærer Jørgensen var i øvrigt en af Bornholms mest aktive arkæologer i 1800-tallet, og han foretog talrige udgravninger i slutningen af århundredet. Skolelærer Jørgensens gravsted kan endnu ses på kirkegården i Ibsker.