Hald Hovedgård Avlsgården


Theodor Hagerup, feb. 1944. billedet forestiller avlsgårdens brand. Formentlig anstiftet som reaktion på at den daværende ejer Christensen arbejdede for den tyske værnemagt under krigen.


Glade hærvejsvandrer foran Herberget på Hald

Intro

På den Hald Hovedgård man møder i dag, er bygningerne fra 1785 og frem. Avlsgårdens nyeste bygninger er revet ned, men de ældre bygninger fra 1800-tallet står endnu.

Den stråtækte lade rummer en udstilling, der fortæller om landskabet og historien på Hald.
Laden blev restaureret i 1970'erne og har fået nyt stråtag i 2012.


Naturskolen er indrettet i en svinestald fra 1886. Årstallet er hugget ind i en sten i muren. En overgang var der svin i to etager. Afløbsrørene fra loftsetagen ses stadig i væggen inde i naturskolens skolestue.
Naturskolen blev oprettet i 1987.


I 2008 blev staldbygningen indrettet til Hærvejsherberg. Dem findes der 14 af mellem Viborg og Grænsen. Her kan vandrer, cyklister og ryttere langs Hærvejen overnatte på deres færd.