Hakenør Voldsted
Intro

Høneborg Slot eller Hakenør Voldsted var et kongeligt middelalderslot fra 1300-tallet som stod overfor Hindsgavl slot på Fyn.

Høneborg Slot eller Hakenør Voldsted var et kongeligt middelalderslot fra 1300-tallet som stod overfor Hindsgavl slot på Fyn. Slottet nævnes første gang i 1300-tallet som et kongeligt slot på Valdemar Atterdags tid. Slottet bliver ødelagt to gange, første gang af bønderne under Grevens fejde og anden gang af Wallensteins tropper under Trediveårskrigen. Det fortælles, at Kong Christian den II opholdte sig på Høneborg Slot de sidste dage, inden han blev afsat af adelen.

Hagenør, der ligger øst for Skærbæk, er et skønt lille naturområde. Området er fredet, men der er adgang for offentligheden. Det fredede areal, der strækker sig over et cirka 0,2 kilometer bredt og cirka 1,5 kilometer langt område langs stranden, byder på højtliggende skovarealer, rørsumpe, strandoverdrev og græsningsarealer. Også geologisk er området interessant, da lag af Kolding Fjord Formationen er blotlagt og kan ses langs de stejle skrænter. Marinarkæologer har fundet flere store egestammer, som i tidens løb er styrtet ned fra skrænten og ud i vandet. Området har sit navn efter Høneborg Slot, der var kongeslot fra i omkring midten af 1300-tallet. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde (1534-1536) og igen under Kejserkrigen, Danmarks andel af Trediveårskrigen. I dag er kun slotsbanken tilbage. Der er adgang via slutningen af Hagenørvej, hvor der er en parkeringsplads. Fra parkeringspladsen går der afmærkede naturstier rundt i området.