Hagsholm


Hagsholm er opført som en avlsgård under grevskabet Frijsenborg i 1909. Efter herregården blev udskilt fra grevskabet er den ombygget og renoveret i flere omgange.

Intro

Herregården Hagsholm staves i dag ’Haxholm’. Den ligger ca. 20 km vest for Hadsten og består af en hovedbygning i én fløj og en firlænget avlsgård. Hagsholm har gennem tiden haft mange betydningsfulde, adelige ejere, og indgik i 250 år i grevskabet Frijsenborg.

''Historien om Hagsholm'' Slægten Vesteni, som kommer af pommersk uradel, ejede herregården Hagested fra 1525 frem til 1583, hvor rigsråd Manderup Parsberg købte gården. Manderup Parsberg var en indflydelsesrig dansk adelsmand, som formentlig er mest kendt for at skamfere astronomen Tyge Brahes næse under en duel. Efter at have foretaget en række ombygninger på Hagested gav Manderup Parsberg herregården sit nuværende navn, Hagsholm. I 1662 blev Hagsholm solgt til Mogens Friis. Han oprettede i 1672 grevskabet Frijsenborg, hvori Hagsholm indgik. Hagsholm forblev under grevskabet frem til midten af 1920’erne, hvor grevskabet blev ophævet og overgik til fri ejendom. I den forbindelse blev Hagsholm solgt til forpagteren N. J. Jensen. Siden 1926 har Hagsholm været i Obel-familiens eje. Hofjægermester Christen Winther Obel og Ulla Gowertz Obel drev Hagsholm fra 1956-1996. Herefter tiltrådte Ulla Gowertz Obel som hofdame for hendes majestæt dronning Margrethe 2.(1964- ) frem til 2004, hvorefter hun blev udnævnt kammerdame. Hagsholm drives i dag af sønnen Anders Christen Obel. '' '' ''Markante ejere'' (1525-1583) Slægten Vesteni (1583-1625) Manderup Parsberg (1662-1675) Mogens Friis (1924-1926) N.J. Jensen (1956-1996) Christen Winther Obel Læs mere om Hagsholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hagsholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Nordvest for den nuværende hovedbygning findes voldstedet fra det firlængede anlæg som Manderup Parsberg opførte i 1594. Det blev imidlertid nedrevet i 1765 og Hagsholms jorder blev splittet op til 6 mindre fæstegårde. Først i 1890 blev jorderne atter samlet til en stor avlsgård og i 1909 blev Hagsholms nuværende bygninger opført. Hovedbygningen, som gennemgik en renovering i 1941, er opbygget i røde mursten over høje kældre. Bygningen består af én enkelt fløj, med gennemgående gavlkvist. Dertil kommer en mindre tilbygning i forlængelse af hovedfløjen. Både hovedfløj og tilbygning er tæt besat med tagkviste. ''Omgivelser'' Hagsholm befinder sig knap 20 km vest for Hadsten i et område som præges af mark og skov. Herregården og dens ejere har stået i et tæt forhold til den nærliggende by Houlbjerg, hvor blandt andet Mannerup Parsbergs våbenskjold kan ses på altertavlen i sognekirken. På den nordlige side af Hagsholms hovedbygning findes herregårdens firlængede avlsgård. Til herregården hører endvidere en mindre have samt egen tennisbane og swimmingpool. ''Bygninger og gods'' 1594: Manderup Parsbergs firlængede anlæg opført og Hagested omdøbt til Hagsholm. 1672: Grevskabet Frijsenborg oprettet 1765: Det firlængede anlæg nedrevet og jorden splittet til 6 fæstegårde. 1890: Hagsholms jord samlet igen til en avlsgård. 1909: Nuværende bygninger opført

''Fakta'' Adresse: Haxholmvej 80, 8870 Langå Kommune: Favrskov Tidligere: Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Houlbjerg Sogn Ejer: Anders Christen Obel (2016) Funktion: Landbrug og skovdrift (2016) Størrelse: Ager 137 ha, eng 44 ha, skov 15 ha (2016) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet

''English'' The manor Hagsholm, today spelled ’Haxholm', is located about 20 km west of the town of Hadsten. The manor now holds a one-wing main building and a four-winged home farm. Hagsholm was owned by the welknown nobleman Manderup Parsberg, and from 1672 to 1924 it was included under Counts of Frijsenborg. Most recently, Hagsholm been associated with one of Queen Margrethe II’s (1964-) chamber lady Ulla Gowertz Obel.

''Publiceret''