Hadsund kommandocentral


Indgangsparti. Døren vejer 350 kg.


Situationsrummet.


Grundplan. Ca. 150 m2

Intro

Kommandocentralen er opført fra 1987 til 88 og er en af de mest moderne i landet. Den er 150 m2 og indeholder indgangsparti med gassluse, signalrum, stabsrum, maskinrum, ventilationsrum, depot, hvilerum, køkken og to badeværelser. Døren i indgangspartiet vejer 350 kg...

Kommandocentralen er opført fra 1987 til 88 og er en af de mest moderne i landet. Den er 150 m2 og indeholder indgangsparti med gassluse, signalrum, stabsrum, maskinrum, ventilationsrum, depot, hvilerum, køkken og to badeværelser. Døren i indgangspartiet vejer 350 kg. Kommandocentralen har en generator der kan levere strøm, hvis det offentlige ledningsnet sætter ud, og den har egen brøndboring, så anlægget er selvforsynende med vand. På ventilationsanlægget kan der påmonteres et gaskredsløb, der kan holde kemiske og biologiske våben samt atomar stråling ude. Centralt i anlægget ligger stabsrummet, også kaldet situationsrum, og operationsrum. Herfra skulle politiet, civilforsvaret, borgmesteren, kommunens ledelse og tekniske rådgivere med Civilforsvarslederen i spidsen koordinere beredskabet, iværksætte og kontrollere gennemførelsen. I stabsrummet forefindes endvidere de fornødne tekniske hjælpemidler som kort over byen, ledningskort over forsyningsnettet for vand og el mv. ''Et intakt levn'' Kommandocentralen har aldrig været anvendt til andet end øvelser og møder for beredskabets frivillige. Da varslingsperioden for en krig i dag vurderes at være op mod 10 år, er grundlaget for de sidste kommandocentraler i dag væk. Størstedelen af de mere end 100 kommunale kommandocentraler er derfor blevet nedlagt i 2003 og årene umiddelbart derefter. Mariagerfjord kommune har oprettet nye krisestyringsfaciliteter og Hadsund Kommandocentral står i dag tilbage som et levn fra Den kolde krig. Bunkeren fremstår helt intakt som en tidslomme fra de sidste år af 1980'erne.