Haderslevvej Mindesten


Mindesten over de falende 1914-1918 Tyrstrup Kirke. Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Tyrstrup Kirke. Haderslevvej Fotograf: Christiansfeld Arkiv.

Intro

Kirken kaldes for Genforeningskirken, idet Kong Christian X og Dronning Alexandrine i anledning af Genforeningen deltog i en takkegudstjeneste den 10. juli 1920.

Genforeningskirken. Tyrstrup Kirke ligger syd for den gamle bydel.

Kirken blev opført i 1862-63 og indviet den 3. december 1863.

Kirken, der erstattede en romansk middelalderkirke, blev tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup (1815-89).

Kirken kaldes for Genforeningskirken, idet Kong Christian X og Dronning Alexandrine i anledning af Genforeningen deltog i en takkegudstjeneste den 10. juli 1920.

Kirken blev renoveret udvendig i årene omkring årtusindeskiftet og indvendig i perioden 2011-2012.


Tyrstrup Kirkegård mindesten 1914-18
Tyrstrup menighedsråd tog initiativet til at stenen blev opsat i 1918. Andersen Kurt Bath Wilhelm Boisen Jens Brauer Arthur Beckert Thomas Christensen Hans Dinesen Nicolai Eriksen Carl Ehlers Thorvald Fogt Rasmus From Peter Faaborg Niels Holm Mathias Holm Peter Holdt Jørgen Iversen Knud Iversen Søren Juhl Christian Jørgensen Niels Jørgensen Jørgen Jensen Niels Jessen Johannes Jessen Chresten Jensen Peter Krab Hans Kael Poul Krÿger Julius Lauridsen Erik Lind Jes Lind Laurids Lorentsen Georg Lund Jacob Lund Jens Lüthje Johannes Lüthje Wilhelm Madsen Gustav Nissen Peter Nielsen Laurids Paulsen Niels Petersen Enemark Petersen Hans Petersen Jacob Petersen Edvard Ravn Marius Riewe Georg Stoltenberg Wilhelm Schwerdfege Justus Skov Johannes Schmidt Theodor Spethmann Max Siebmann August Skjønnemann Peter Skov Christian Terp Kresten Terp Arthuh Østergaard Christian