Haderslevvej 25


Haderslevvej 25. Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Tysk Skole i 1935, og senere flygtning lejer for tyske flygtninger 1945-1948

Den store røde bygning blev opført i 1935 som skole for børn af tysksproget familier. Huset var også hjem for flygtninger efter krigen 1945-1948. Efter krigen blev den folkeskole for Tyrstrup Sogn frem til 1956, hvor den nuværende skole på Gl. Kongevej blev taget i brug. Christiansfeld Kommune havde her Folkeregister. Huset har indtil 2019 været brugt som menighedshus for Indre Mission.