Haarby Å, OBM4931-4934


Graveske_og_rapport_01

Intro

Forud for Haarby Ås genopretning og etablering af fem søer, foretog Odense Bys Museer i tidsummet 3-8. september 2014, forundersøgelse af arealerne for 3 af disse sø-bassinger. Der blev fundet kulturhistoriske levn ved to af bassinerne.