HOVEN MØLLE

Intro

Ud til den gamle landevej fra Ringkøbing til Kolding ligger Hoven Vandmølle. Møllen nævnes første gang i 1610. Den hørte oprindeligt ind under godset Nørlund som landgildemølle.

Vandforholdene ved møllen var gode. Den kunne male både sommer og vinter, dog kunne stærk tørke om sommeren og frost om vinteren bevirke, at der ikke var vand nok til at drive møllehjulet. Møllegæsterne kom fra Hoven, Ådum og Ølgod sogne. I 1728 førte mølleren proces mod ejeren af Lille Mølle ved Bindesbøl i Ådum. Her var der kommet dæmning og kanal og dermed bedre muligheder for at male. Mølleren på Hoven Mølle mente, at det ville tage kunder fra Hoven mølle. Han vandt sagen. I 1741 var der skole i møllen. Skolen i Hoven flyttede dengang fra sted til sted. I 1759 købte mølleren Søren Nielsen Hoven Mølle i fuldt selveje. I 1806 blev der opføt nyt stuehus og nye længer. Fra 1833 - 1874 blev der drevet kro her. Fra omkring 1840 kom der også købmandshandel, denne blev senere flyttet til Kirkegård i Hoven. I 1856 brændte møllen ved et lynnedslag. I 1908 blev der installeret en turbine. Igen i 1920 brændte møllehus, stuehus og længer, men blev genopført året efter i sin gamle udformning. Siden 1948 er kornmøllen og turbinen ikke blevet brugt. I dag drives der dambrug her.

An der alten Landstrassse von Ringkøbing nach Kolding liegt die Hoven Wassermühle. Die Mühle liegt nahe der Kirche. Die Mühle wurde zum ersten Mal 1610 erwähnt. Die Mühle gehörte ursprünglich zum Gut Nørlund als Landsgildemühle. Sie konnte sowohl im Sommer als auch im Winter mahlen. Die Mühlengäste kamen aus Hoven, Ådum und Ølgod Pfarrbezirke. 1741 gab es in der Mühle eine Schule. Die Schule in Hoven ist damals von Ort zu Ort gezogen. 1759 hat der Müller Søren Nielsen die Hoven Mühle gekauft. 1806 wurde ein neues Wohngebäude und ein neuer Flügel aufgeführt. Von 1833-74 hat man Wirtshaus getrieben. Von ungefähr 1840 ab kam auch ein Kaufladen auf der Mühle; der Kaufladen wurde später nach Kirkegård verlegt. In 1856 ist die Mühle bei einem Blitz niedergebrannt. In 1908 wurde eine Turbine installiert. In 1920 sind Mühlenhaus, Wohngebäude und Flügeln wieder niedergebrannt, sie wurden aber schon in 1921 in die alte Ausgestaltung wiederaufgeführt. Seit 1948 hat man Kornmühle und Turbine nicht mehr benutzt. Heute gibt es hier eine Forellenzucht.

Hoven watermill is situated at the old highway from Ringkøbing to Kolding. It was mentioned for the first time in 1610. Originally it belonged to the Manor Nørlund. It could mill both Summer and Winter. n 1741 there was a school in the mill. In that period the school moved from place to place. From 1833 to 1874 there was an inn here. From 1840 there was also a general shop in the mill. In 1856 the mill was struck by ligthning and was burned down. In 1908 a turbine was installed. The mill has not been in use since 1948. Today there is a fish farm here.

''Publiceret''