HOVEN KIRKE
Intro

Den oprindelige del af kirken, skib og kor, er bygget i romansk stil. Kirken er opført af granitkvadre, rå- og kløvet granit. I skibet står kvader-murværket stadig blankt. Bortset fra våbenhusets tegltag er taget af bly.

Senere er våbenhus og tårn bygget til. De er hvidkalket ligesom koret. Kirken er ombygget flere gange, blandt andet er murene forhøjet, skibet forlænget mod vest, og våbenhuset er helt ombygget i 1960-61, da tårnet blev bygget. De rundbuede vinduer er tilmurede, men kan anes på korets øst og nordside. Den retkantede dør mod syd er bevaret, men norddøren er tilmuret. Tårnklokken er fra 2. halvdel af 1200-tallet og hører til de ældste her i landet. I 1985 fik kirken endnu en klokke, som er støbt i Frankrig og skænket af Helga og Gunnar Hansen. Døbefonten er af granit i romansk stil. Den står på en ny fod. Fadet og den syvarmede lysestage på alterbordet er skænket af højskoleforstander Kresten Kristensen i 1912. Kanden er af nyere dato. Altertavlen i unggotisk stil er et fornemt skabsalter fra 1400-tallet, der senere er blevet restaureret. Alteret var i den katolske tid udelukkende et Mariaalter. Senere er Maria-figuren i midterfeltet, der fremstiller Himmelfarten, fjernet og erstattet af en Kristusfigur. I det øverste billede på den højre sidefløje var det oprindeligt Marias tempelgang, der blev fremstillet. Det blev senere lavet om til Josef og Marias trolovelse, idet barnefiguren af Maria blev fjernet, og figurerne af forældrene er blevet til Josef og Maria. Det niende trin, hvorpå figuren har været, er således anderledes end de andre. De øvrige sidefelter illustrerer Bebudelsen, Tilbedelsen i templet, og Marias møde med Elisabeth. Renæssanceprædikestolen fra omkring år 1600 har været udsat for kraftige forandringer. De kraftige renæssancestager og kalken er fra 1600-tallet. Stoleværket er fra 1875. På nordvæggen findes en malmstøbt kopi af Thorvaldsens Kristusfigur. Den største lysekrone er fra 1875, de to andre er nyere. I kirken findes en model af et tremastet orlogsskib fra 1932. Orglet er fra 1987.

Der ursprüngliche Teil der Kirche, Schiff und Chor, ist aus Granitquader in romanischem Stil erbaut worden. Später wurden Vorhalle und Turm angebaut. Die Kirche ist mehrmals umgebaut worden, z.B. sind die Mauern 1960-61 erhöht, dass Schiff gegen Westen verlängert und die Vorhalle ganz umgebaut worden, als der Turm gebaut wurde. Die Glocke ist aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist eine der ältesten in Dänemark. 1985 bekam die Kirche eine neue Glocke, die in zweistimmigen Einklang mit der alten Glocke gebracht worden ist. Das Altarbild im junggotischem Stil ist ein vornehmer, renovierter Schrankaltar aus dem 15. Jahrhundert. Der Altar war im Katholizismus ausschliesslich Marienaltar. Später ist die Marienfigur im Mittelstück, welche Christi Himmelfahrt darstellte durch eine Christusfigur ersetzt worden. Das obere Bild im rechten Seitenflügel war ursprünglich eine Darstellung vom Tempelgang Marias. Sie sehen nunmehr Maria und Josef bei ihrem Treueschwur. Die neunte Stufe, auf der diese Figur ursprünglich stand ist demnach anders als die übrigen. Die übrigen Steitenstücken stellen die Verkündigung, die Verehrung im Tempel und die Begegnung von Maria und Elisabeth dar.

The original part of the church, the nave and choir, were built in the Romanesque style of granite ashlars. Later the porch and tower were added. The church has been rebuild several times. The bell is from the second half of the 12th century and is one of the oldest in Denmark. In 1985 the church got a new bell. The altar-piece is early 14th century Gothic. In the catholic period it was a Maria altar-piece. Later the figure of Maria in the middle panel was removed and replaced by a figure of Christ. In the top painting on the right side wing was originally Maria´s walk to the temple. Later it was changed to Josef´s and Maria´s betrothal. The other side descripes the Annunciation, the Worship in the temple and Maria meeting Elizabeth.

''Publiceret''