HELLIG KORS KLOSTERIntro

Når man umiddelbart ser Hellig Kors Kloster, kommer man nemt til at tænke på middelalderen og katolicismen. Men klosteret er opført i løbet af midt 1950'erne til det stod færdigt i 1975.

Det er Isa og Hakon Rabjerg, tidligere præstepar fra Tranum i Nordjylland, der har været initiativtagere. I 1947 vendte ægteparret tilbage til Hakon Rabjergs fødeegn hvor de tog initiativ til oprettelsen af et kloster/refugium netop på dette sted. Det er udelukkende frivillige, der har stået for opførelsen af klosteret. I de første år var det hovedsageligt franske og italienske præstestuderende, der hjalp til. I dag er det overvejende frivillige her fra landet. Det har fået betegnelsen kloster, da Hakon Rabjerg ikke brød sig om betegnelsen refugium. Klosteret fungerer dog som et sådan, idet folk kan komme og få fred og ro og gå til andagt. Klosteret drives på et evangelisk-luthersk grundlag. Klosterets byggestil er mangeartet og til dels præget af de materialer, der var til rådighed. Kirken er opført af nedbrydningsmaterialer, som Skjern Kommune forærede ægteparret. Der er rejst en mindesten for klosterets grundlæggere, og rundt i området er der sten med skriftsteder og salmevers.

In der Mitte der Lem Heide liegt das Kloster “ Zum heiligen Kreuz”, auch Refugium genannt. Das Kloster ist nicht katholisch und wurde erst nach 1947 gebaut. Isa und Hakon Rabjerg waren die Initiatoren. Das Kloster wurde von Freiwilligen, welche an diesem Projekt interessiert waren, gebaut. In den ersten Jahren waren hauptsächlich französische und italienische Theologiestudenten an diesen Arbeiten beteiligt. Heute sind es überwiegend freiwillige Helfer aus Dänemark. Das Kloster fungiert als ein Refugium. Es wird auf der ev.-luth. Grundlage, - nach einer ökumenischen Linie bewirtschaftet. Diese Kirche ist keine Pfarrkirche, da kein Pfarrer dort angestellt ist. Sie wird ausschliesslich von Freiwilligen betrieben. Der Baustil des Klosters ist vielgestaltig und ist teilweise nur aus Materialien, welche zur Verfügung standen gebaut. Ein Gedenkstein für die Gründer des Klosters wurde errichtet. Im Umkreis des Klosters finden sie viele errichtete Steine, welche mit Bibel - und Gesangsbuchteksten versehen sind.

The first time you see “Holy cross convent”, it puts you in mind of an old Catholic church from around the middleages, but in fact the convent was built during the past 30 years, and is lutheran.Hakon Rabjerg and his wife Isa, were the originators of the project. Volunteer french and italian students of theology helped to built the convent. Today it is mainly danish volunteers who helps out,. The convent is a retreat where people can get peace and devotion, it is run by the Lutheran Church foundation in an oecumenical direction. The church is not a parish church and does not employ a permanent clergyman. It is served by volunteers. A monument has been erected in commemoration of the founders. In the area there are stones with scripture text and hymns.

''Publiceret''