HAURVIG MISSIONSHUS “GETSEMANE”

Intro

Af Gurli Jensen, Hvide Sande HAURVIG MISSIONSHUS “GETSEMANE” - et af de ældste missionshuse i Danmark, som stadig er i brug, og som har en særlig historie.

I foråret 1896 satte de lokale fiskere deres både ud fra stranden for at gå på fiskeri. Vejret var godt, så de sejlede langt ud i håb om en god fangst. Men inden de nåede hjem igen, blev det storm. Den sidste båd blev knust i brændingen og fire fiskere druknede. Denne tragedie gav anledning til en vækkelse på Klitten. Mange blev troende, og der var ikke længere plads rundt omkring i hjemmene til møder og sammenkomster. Haurvig Missionshus blev derfor bygget og indviet den 23. oktober 1899. Huset blev, ved siden af Haurvig Kirke, centrum for det åndelige liv på Sydklitten med møder, missionsuger, ungdomsmøder og søndagsskoler. I 1999 kunne huset fejre 100 års jubilæum. Befolkningsudviklingen havde gjort, at en del aktiviteter var flyttet til Lyngvig og Hvide Sande. Men huset blev stadig brugt. Bestyrelsen for missionshuset besluttede derfor i sommeren 2011 at igangsætte en gennemgribende renovering af bygningen. Denne renovering blev gennemført og finansieret via forskellige fonde samt bidrag fra private. I dag fremstår missionshuset derfor nyrenoveret og er et historisk klenodie, der sammen med Haurvig Kirke, kirkegården, kirkehavnen øst for kirken og redningshuset overfor strandfogedgården Abelines Gaard, fortæller om de åndeligt og folkeligt vigtige “fyrtårne” i Haurvig. Men det er også et hus, der bruges. Der afholdes bl.a. møder, kirkekaffe, missionsuger og historiske aftener. Huset er tilskødet Indre Mission og drives ved frivillig hjælp og støtte.