H.P. Rosenvinges plads


Bredstrupvej set fra syd (nu H. P. Rosenvinges Plads) mod Fredensgade.


Bredgade 28-30.

Intro

Hans Peter Rosenvinge (1856-1935) var grundlægger af Grenaa Dampvæveri, byens største og vigtigste virksomhed gennem årtier.

Hans Peter Rosenvinge (1856-1935) var grundlægger af Grenaa Dampvæveri, byens største og vigtigste virksomhed gennem årtier. Han byggede sit væveri på heden mellem byen og havnen i 1893, hvor han startede med 16 væve. I år 1900 var antallet af væve oppe på 100. Fabrikken blev udvidet gang på gang, og produktionen steg. Fra 1920 til 1960 var Grenaa Dampvæveri landets største bomuldsvæveri. Væveriet lagde vægt på at producere kvalitetsvarer og slog sig efter 2. Verdenskrig op på mærket Gredana, som blev promoveret i ind- og udland. Fabrikken beskæftigede på højdepunktet i midten af 1950'erne omkring 900 ansatte - svarende til ca. 10% af byens befolkning. Som andre dele af tekstilindustrien måtte Grenaa Dampvæveri fra 1960'erne rationalisere produktionen. Fabrikken blev lukket i 2002, efter den blev overtaget af Sagatex-koncernen.