H.C. Andersens Hus


WEB. H.C. Andersens Hus.


Litografi af H.C. Andersens Hus.


Fredet bygning: H.C. Andersens Hus set fra gaden Ramsherred.


Fredet bygning: Et kig ned ad Bangs Boder fra hjørnet af H.C. Andersens Hus.


Fredet bygning: H.C. Andersens Hus set fra Hans Jensens Stræde.


Fredet bygning: Stentavle på facaden af H.C. Andersens Hus.

Intro

Det kønne gule hjørnehus på hjørnet af Hans Jensens Stræde og Bangs Boder var på Andersens tid en del af byens værste slum. Huset som sandsynligvis er H.C. Andersens fødehjem blev bygget i 1799.

Det nu så pæne H.C. Andersens kvarter var i gammel tid Odenses slumkvarter – også i H.C. Andersens tid (1805 – 1875).
Hjørnehuset fra 1799, der i dag ser så romantisk ud, er i grunden flere beboelser. Det var typisk for tidens fattigboliger og bestod af tre eller fire meget små og usle lejligheder. De var hjem for op til fem familier eller omkring 20 mennesker. I rummet – lejligheden - længst ned ad Bangs Boder boede mormoren og senere faderens tante. Det er sandsynligvis her H.C. Andersen er født.

Fra hus til museum
I 1905 blev huset til museum for den verdensberømte digter. Karéen har ændret sig meget siden, for eksempel blev nr. 1–3 i Bangs Boder revet ned da man i 1929 udvidede museet med en Mindehal. Mindehallen blev aldrig populær og den blev fjernet i 1975, da museet blev ombygget og udvidet, og husrækken blev genopbygget, som den så ud originalt.
På Ramsherred blev blandt andet nr. 21 og 26-34 revet ned, da Claus Bergs gade blev anlagt i 1936. Hans Jensens Stræde mistede den grund, hvor husrækken nr. 37-41 stod i forbindelse med en udvidelse af museet. Desuden blev gaden gennemskåret af Thomas B. Thriges gade, da den kom til.
Der er ikke meget af det oprindelige fattigkvarter tilbage, og kun H.C. Andersens Hus i Hans Jensens Stræde er fredet.