H.C.Ørstedsvej 54, Frederiksberg


H.C.Ørstedsvej 54, Frederiksberg. Farveforskellen på huset gadefacade afspejler etagernes funktioner

Intro

Ejendommen på H.C. Ørstedsvej 54 blev bygget i 1939 af arkitekten Edvard Thomsen for hans far malermester Joh. Thomsen. Det fireetages hus skulle rumme et postkontor i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Adgangen til boligerne foregår ad svalegange på bagsiden...

Ejendommen på H.C. Ørstedsvej 54 blev bygget i 1939 af arkitekten Edvard Thomsen for hans far malermester Joh. Thomsen. Det fireetages hus skulle rumme et postkontor i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Adgangen til boligerne foregår ad svalegange på bagsiden. De forskellige funktioner afspejler sig i facaden. Stueetagens facade blev beklædt med gule fliser. De to næste etager blev pudset lyse, mens etagen herover blev grøn. Endelig blev tagetagen beklædt med hvid bølgeeternit. ''Funktionaliteten i højsædet'' Det funktionalistiske hus følger en lang række af tidens idealer. Gadefacaden har et savtakket forløb for at følge den uregelmæssige grund. Derfor opstår de forskudte altaner og karnapper, der giver forholdsvis ugenerte forhold. Hver lejlighed får mest muligt lys fra en altan og et vinduesparti, der flere steder består af glasbyggesten. Valget af de uigennemsigtige glasbyggesten i stedet for almindelige vinduer skyldes blandt andet, at huset overfor ligger meget tæt på. Helt i overensstemmelse med funktionalismens ideal er der altså lagt vægt på store mængder lys og frisk luft. Lejlighederne er små, men pladsen blev rationelt udnyttet. Det gjorde man blandt andet ved montering af såkaldte amerikanske senge. Det er senge, der klappes op og lukkes som et skab.