Højgård i Hygum, Vester Nebel sogn

Intro

Vestre Lufthavnsvej 36. Matr. 8b Hygum, V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev grundlagt som husmandsbrug 1876 ved udstykning af 25 tdr. l. jord fra Matr. 8 i Hygum. Nuværende stuehus er opført 1921 efter en brand.

1876 blev Søren Nielsen Pedersen fra Darum (bror til Peder Bjerre fra Bjerregård) gift med Anne Kirstine Nielsen, en datter af Niels Pedersen fra Matr. 8 i Hygum. De fik da lov til at opføre en ejendom på (sviger)faderens sydlige jord og også til at leje dette jord (jorden blev først frasolgt til familien 1881).
Søren N. Pedersen døde 1879, hvorefter enken blev gift 2. gang 1880 med Andreas Sørensen fra Briksbøl i Skads sogn. Andreas Sørensen var kendt som den sidste i landet, der pløjede med stude. Han døde 1912. Anne Kirstine var væverske.

1926 Peder Christensen, en søn af Jens Jacob Christensen fra Hygum Vestergård. Han blev samme år gift med Maren Eline Riber Hansen fra Bryndum. Peder Christensen forbedrede den lille ejendom og drænede jorden. Han døde allerede 1937. Enken flyttede derefter til Tjæreborg.

1938 Andrea og Chr. Thomsen. De var ejere af Jernbanehotellet i Varde. De tilkøbte 6 tdr. l. i 1941.

1944 Lehmann Thomsen fra Mejls.

1946 Alfred M. Pedersen (flyttede efter afståelsen til Gjesing).

1946 Hanne og Johannes Vilhelm Madsen. Flyttede til Holsted efter afståelsen.

1951 Else og Jens Jørgen Lauridsen. De stammede fra hhv. Himmerland og Brøns og havde forinden overtagelsen Jens Jørgens fødegård i forpagtning. I deres tid blev ejendommen forbedret, nye staldbygninger blev opført, og jord blev tilkøbt ad flere gange - herunder blev Hygumvej 75 opkøbt 1964, og jorden (18 tdr. l.) lagt ind under Højgård. Tilsammen havde gården dermed ca. 55 tdr. l..
Else og Jens Jørgen Lauridsen flyttede 1978 til Vester Nebel, men fortsatte med at drive gården. Stuehuset blev udlejet. Else døde 1993. Jens Jørgen Lauridsen solgte ejendommen 1995 og frasolgte da jorden til Hygum Nørregård.

Nuværende ejere: Tine og Peter Storm Tangaa.

2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991