Højby Forsamlingshus lokal Danmarkshistorie
Intro

Højby Forsamlingshus er opført i 1878.

Slutningen af 1800 tallet var en politisk indholdsrig tid med spænding mellem Højre og Venstre. I dette spændingsfelt opstod flere steder et ønske om huse, der kunne bruges til møder med grundtvigiansk eller venstrepolitisk indhold. Regeringen (højre) havde, for at lægge en dæmper på den politiske opposition, forbudt brugen af skolelokaler til vælgermøder og foredrag, og på den baggrund blev ønsket om et hus til disse formål forstærket. I Højby[http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/ ]var det pastor Johannes Clausen, der i vinteren 1877-78 henvendte sig til friskolelærer Klaus Berntsen for at få støtte til opførelse af et forsamlingshus. Der blev oprette et interessentskab, og 26-9-1879 kunne forsamlingshuset indvies. Bestyrelsen havde selv indkøbt materialer, og tømrer Rasmus Pedersen havde udført arbejdet for 700 kr. Huset var frem til 1890 ejet af en forening, men herefter overtog kommunen det. I dag er huset stadig ejet af Odense Kommune, men driften styres af en forening. Vil du læse mere om Højby Forsamlingshus tryk på link: [http://hbnyt.dk/Indlaeg_fra_bladet/hojby_forsamlingshus.pdf http://hbnyt.dk/Indlaeg_fra_bladet/hojby_forsamlingshus.pdf] L


Igennem årene har huset været ramme om store og små begivenheder. I 1927 blev Klaus Berntsen, en af initiativtagerne og sener Konseilspræsident, stedt til hvile på Højby Kirkegård. Inden jordefærden var båren opstillet i Højby Forsamlingshus. Efter krigen blev huset en kort periode brugt som flygtningelejr for tyske flygtninge.
Læs her artikel fra Fyens Stiftstidende; [http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/spoerg-om-odense-tyskere-paa-flugt/ http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/spoerg-om-odense-tyskere-paa-flugt/]


''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''