Høvængestenen


Høvængestenen.


Høvængestenen er Lollands største sten.


Stenen er endnu større, end man kan se. En stor del ligger under jorden.

Intro

Høvængestenen er Lollands største sten og Danmarks næststørste sten. Stenen er en vandreblok, der er blevet transporteret til Lolland af en gletscher i sidste istid.

Gletschere kan transportere blokke, der er endnu større end Høvængestenen. Blokkene fryser fast i bunden af gletscheren, bliver transporteret med - ofte mange hundrede km - og bliver så afsat, når isen i gletscheren smelter. Lige som til så mange andre store sten i det danske landskab knytter der sig også et troldesagn til Høvængestenen. Ifølge sagnet vogter stenen over en stor skat, som trolde sænkede i Dødemosen, før de forlod stedet.