Hørvævsmuseet på Krengerup Gods


Indkørsel fra Nårupvej


Museet bor i en af godsets tidligere staldbygninger


Indgang til billetsalg, butik, cafe og museum


Museets skoletjeneste


Klassisk vævning


"Den gamle væver"


Jacquardvæv - håndbetjent


Væv


Demo af processen fra hør på marken til tråd


To vævere på fejlsøgning


Væv


Væv


Vævere på arbejde


Fabriksmiljø


Hulkort til styring af vævningen


Trådkonsol


Maskinernes detaljer

Intro

På Hørvævsmuseet væves der på 100 år gamle maskinvæve. De stammer alle fra det nedlagte Tommerup Væveri og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort levende af et stort antal frivillige. Her fremstilles damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de gamle mønstre.

På Hørvævsmuseet væves der på 100 år gamle maskinvæve. De stammer alle fra det nedlagte Tommerup Væveri og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort levende af et stort antal frivillige. Her fremstilles damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de gamle mønstre. Hørrens dyrkning og bearbejdning fra plante til vævetråd er også en del af udstillingen, og der fortælles om vævningens historie, som er illustreret med den store samling af væve fra vikingetid til computerstyring. Hørproduktionen var i århundreder en vigtig del af den vestfynske kulturhistorie, og helt fra begyndelsen af 1800-tallet eksisterede der her (og også andre steder i landet) en industrielt tilrettelagt væveindustri på en række af de større godser, foruden de mange landsbyvævere. På Vestfyn oprettedes i 1918 Hørfabriken i Tommerup, hvis formål i starten var at forarbejde den fra kontraktavlere modtagne hør til brugbar tråd m.v. Otto Albin Reindel – der som tysker havde fået gulddiplom fra tekstilskolen i Gera – var i 1906 blevet ansat i Wessel og Vetts væverier i København, og hans ældste søn, Edmund Reindel, der havde fået en tilsvarende grundig uddannelse, blev i 1926 ansat i Tommerup, for der at oprette et væveri tilknyttet Hørfabriken. I 1933 brød han med firmaet og startede sit eget ”Tommerup Væveri”, som blev landskendt for sine kvalitets-hørvarer, ikke mindst damask og jacquardvævede duge i mange, ofte selvtegnede mønstre. Sønnen Kurt Reindel overtog senere væveriet (med en lige så grundig uddannelse som faderen og bedstefaderen) og drev det i en lang årrække, men måtte afvikle firmaet i 1969 på grund af konkurrence fra de moderne varer. Maskinerne stod herefter stille indtil en historisk interesseret kreds, der havde fået hele maskinparken vederlagsfrit tilbudt, i 1992 tog opgaven op: at sikre at et stykke industrihistorie ikke gik tabt, men genopstod i form af et arbejdende museum. Man fandt velegnede lokaler på Krengerup Gods. ”Foreningen Hørvævsmuseet på Krengerup” blev stiftet og gik i gang med at genopstille maskinparken under ledelse af den tidligere direktør Kurt Reindel og en del af hans tidligere, pensionerede medarbejdere, samt en lang række interesserede fra egnen – størstedelen pensionister. Museet er uafhængigt og modtager ikke offentlige tilskud.

Alt om åbningstider, kaffestuen, rundvisninger, kursusvirksomhed m.v. findes på internettet: [http://www.hoervaevsmuseet.dk www.hoervaevsmuseet.dk]