Hørsholmsmotorvejen


Motorvej. Den nordgående motorvej

Intro

Hørsholmvejen fra Jægersborg til Brønsholm ved Hørsholm var Danmarks første farbare stykke motorvej. Vejen blev først påbegyndt i 1938 som en to-sporet vej uden vejkryds og tilkørsler i vejniveau...

Hørsholmvejen fra Jægersborg til Brønsholm ved Hørsholm var Danmarks første farbare stykke motorvej. Vejen blev først påbegyndt i 1938 som en to-sporet vej uden vejkryds og tilkørsler i vejniveau. I 1942 bestemte København og Frederiksborg Amtsråd, at vejen skulle forbindes med ringmotorvejen ved København. Ringmotorvejen skulle anlægges som led i en samarbejdsaftale med den tyske besættelsesmagt. Efter krigen indså man, at trafikken fra Nordsjælland ind til København ville vokse kraftigt. Københavns og Frederiksborg amters vejvæsener besluttede at anlægge en fire-sporet motorvej. Den blev indviet i 1956, og var i mange år Danmarks mest moderne vej. ''De fartglades paradis'' I USA, Tyskland og Italien blev der bygget motorveje i 1920’erne og 30’erne. Tre danske ingeniørfirmaer lancerede i 1936 en plan for et landsækkende motorvejsnet knyttet til en Øresunds- og en Storebæltsbro. Modtagelsen var begejstret, men der var endnu ikke behov for nogen motorvej. Først tidligt i 1950'erne begyndte man at mærke familiernes trang til at eje egen bil. Derfor genoptog Københavns og Frederiksborg amters vejvæsener i 1951 et projekt fra 1938. Projektet blev ændret fra en to-sporet Hørsholmotorvej til en med fire baner. Med den nye Hørsholmmotorvej var der bedre plads til bilerne. Mange kørte også til den ny vej for at afprøve deres bils tophastighed. I 1950’erne og 1960’erne var der ikke fartbegrænsning på motorvejene. I dag er Hørsholmmotorvejen opslugt af Helsingørmotorvejen.