Hørninglejren


Tyskernes tårn i Hørninglejren.


Skitse over lejren med placeringen af de midlertidige barakker.


Toppen af udsigtstårnet.


I forbindelse med den tyske værnemagts beslaglæggelse af jorden til anlæggelsen af en tysk militærlejr omkring Hørning blev det aktuelt med erstatningssager for mistede afgrøder.

Intro

Hørninglejren blev anlagt af den tyske besættelsesmagt i 1942. I de midlertidige barakker boede der på et tidspunkt op mod 400 tyskere. Militærlejren blev taget ud af brug i september 1944.

Den 15. april 1942 kom de tyske tropper og afsatte den plads, som de skal bruge til en ny militærlejr på Lund og Krogsager Marker. Midt i maj måned begyndte støbning af 6-kantede betonfundamenter formentlig både til radarantenner og kanoner. I september 1944 påbegyndte tyskerne nedlæggelsen af Hørninglejren. Først blev de tre radarantenner afmonteret, men de tre kanoner omkring lejren blev stående til efter nytåret 1945. Efter tyskerne havde taget lejren ud af brug i den aktive krigstjeneste, forblev to ældre tyske soldater på stedet frem til kapitulationen 5. maj 1945.
Ovenstående er en del af en beskrivelse om forholdene i Hørning under besættelsen. Læs mere om lejren og livet under besættelsen på Sønderhald Egnsarkiv hjemmeside.