Hørgyden 40, Gauerslund, Kirketoft


Kirketoft Hørgyden 40, Gauerslund. Fra 1940erne eller 1950erne


Fru Sonja er også dagplejemor. her er der gjort klar til børnenes høstfest


Dagplejebørn holder høstfest på Kirketoft

Intro

I Gauerslund ejerlav er Kirketoft gård nr. 2, matr. nr. 8. Adressen er Hørgyden 40. Vi kender gårdens historie fra 1634

Kirketoft.
I 1634 var en Hans Hansen fæster på gården, 1651 Jens Madsen, 1663-64 Mads Hansen og fra ca.1665 Jens Matzen Væber. Han blev ca. 1665 gift med Karen Jepsdatter, født ca. 1642. Han døde 1691, og Karen giftede sig med Hans Svendsen, født omk.1645, og han var derefter gårdfæster til 1701. Da afstod de fæstet til Karens datter af 1.ste ægteskab Anne Jensdatter, født 1673, gift ca. 1690 med Niels Olufsen Ravn, født ca. 1663. De var på stedet, til Niels døde i 1728. Deres søn, Oluf Nielsen Ravn, giftede sig i 1730 med Ane Nielsdatter, født 1709, og de overtog gården i 1732. Den bestod af 34 fag huse, hvoraf de 14 var noget brøstfældige. Besætningen var på 4 bæster, 4 køer, 3 ungkvæg og 10 får. Oluf Raun døde i 1752, og en fremmed, Niels Nielsen, kom som fæster. I 1765 blev gården solgt til selveje af Koldinghus rytterdistrikt. Køberen blev SørenPedersen Qvist fra Skærup, født 1741, søn af Peder Sørensen Qvist, som i 1761 havde købt gård nr. 12 i Gauerslund. Søren fik sine kongelige skøder 6.1.1767 og 18.10.1769 på hartkorn 5-3-1-1- samt 1/8 af Stablings enge. Søren P. Qvist havde omtrent samtidig med sit køb af gård giftet sig med Mette Jørgensdatter, der er et par år yngre. Af deres 6 børn er det nummer 4, Niels Sørensen Qvist, født 1777, der 29. juli 1803 overtager gården ved sit bryllup med Ellen Nielsdatter, født 1782 i Sellerup. (Hans forældre bliver boende som aftægtsfolk til deres død, Søren 19. december 1816 og Mette 4. maj 1830). - Niels SørensenQvist betalte 1500 rdl + aftægt til forældrene og fik sit skøde 28.9.1807, men der har på en eller anden måde været ”knas” i økonomien, for 4.1.1807 sælger Niels Sørensen Qvist til sin fader Søren P. Qvist for 1500 rdl. Hvordan hænger det sammen? Søren Qvist havde bygget nyt stuehus og ny stald, i alt 28 fag, og gården består i 1784 af 4 længer med i alt 50 fag. Den takseres til 530 rdl. I 1802 sættes den til 1100 rdl., og efter statsbankerotten i 1813 til 1160 rbd., menNiels Qvist ønsker den kun forsikret for 700 rbd. Ellen og Niels Qvist fik kun ét barn, sønnen Hans Nielsen Qvist, født 7. december 1814. Han var hjemme på gården al sin tid, og det var først, da moderen sidst i 1840erne blev syg, at Hans Qvist giftede sig. Moderen døde af brystbetændelse den 10. april 1849. Den nye kone på gården var Mette Marie Nielsdatter, født 1819 i Sindbjerg sogn. I hendes svigerforældres tid var udbygningerne blevet fornyede i 1823, og nu fik hun og hendes mand bygget nyt stuehus i 1856. Svigerfaderen boede på gården til sin død som 90-årig den 17. marts 1867, men da havde sønnen og svigerdatteren (i 1861) solgt gården til Michael Møller, eftersom de ingen børn havde til at overtage bedriften. De er nok blevet boende på gården som aftægtsfolk, men har reserveret sig et stykke jord af marken henne i nærheden af kirken, som de følte sig stærkt tilknyttet. Her byggede de et hus i 1868 og flyttede derhen.
Michael Møller havde kun gården et års tid og solgte så til Jens Pedersen Ladegaard fra
Andkær. Han var født i 1831 og var 23. juni 1860 blevet gift med Marie Dorthe Knudsen,
født 1835 som datter af Knud Ravn i Gauerslund. De fik 7 børn, af hvilke et af de yngste
Søren Jensen Ladegaard, født 1. marts 1873, ved faderens død i 1911 overtog gården. Der var da omkring 74 td. land jord og en besætning på 14 malkekøer og 10 ungkvæg samt en tyr. Desuden var der 4 heste, 2 plage, 2 får samt 20-30 svin. Der blev bygget ny kostald i 1916. Søren Ladegaard døde 1933, og gården blev da solgt til Knud Ove Jørgensen Buhl, født 10. januar 1906 på Brejning Østergård. Han var gift med Anna Kirstine Ladegård, født 1905 i Trelde. De havde gården til 1943-44, da Jacob Jacobsen på Brejninggård købte den. Han satte bestyrer på, først Adolf Breth et års tid, derefter Halvor Knudsen fra Gårslev. I 1948 kom Anders Bæk (født 13.2.1918) til som forpagter. Han og hans kone, Inger, datter af Kresten Søndergaard i Børkop, forsøgte flere gange forgæves at købe gården, men Jacob ville ikke sælge. Bæk fik dog en forkøbsret, og han forpagtede en del ekstra jord, så han i alt drev ca. 100 td. land. Han havde 28 køer, som gav 14 spande mælk dagligt, og det var meget. Desuden var der 30-40 ungkreaturer
og ca. 40 grise, og endelig var loftet over kostalden indrettet til 600 høns, der gav
så mange æg, at familien knap nok kunne tage hjemmefra en dag. "Dengang var der noget ved at være landmand," siger Anders Bæk.
Fra gammel tid gik vejen fra Børkop tæt ind forbi Gauerslund kirke (hvor der nu er parkeringsplads), hvorefter den svingede og fulgte Hørgyden, rundt om skolen og videre mod Brejning. I 1974 vedtog kommunen, at der skulle eksproprieres jord, primært fra "Kirketoft", så der kunne laves en lige vej fra Børkop, forbi kirken, og øst om Gauerslund by til Brejning. Udsigten til ekspropriation huede ikke Karen Jacobsen, der var blevet ejer efter broderen Jacob J.'s død, så hun solgte det hele til kommunen, som straks solgte gården med ca. 40 td. land jord til Anders Bæk. Den nyeste af bygningerne, kostalden fra 1916, blev revet ned for at give plads til vejen, hvorimod de gamle bygninger fra 1823 og 1856 blev stående. I 1995 solgte Inger og Anders Bæk gården og flyttede til Børkop.
Nye ejere af Kirketoft blev chauffør Niels Erik Hansen, født 8.8.1958, gift 1.10.1988
med Sonja Normann Pedersen, født 9.7.1956.- De har foretaget en omfattende renovering.
(Fra: Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005)