Hørgrav, Bjernemarken


Buskadset er fældet og hørgraven er lokaliseret.


Stenene er ved at være på plads


Der er mange sten, der skal på plads. Graven er dyb - stigen er 2 meter.


Hørgraven afprøves - dog uden hør.


Så kom også hørren på plads. Sådan omtrent må den have set ud, da den var i brug.


Så kan hørren brydes - stadig mandearbejde.


Man kan også være 2 til hørbrydning

Intro

Hørgrav beliggende Knoldsborgvej 6, Bjerne, 5600 Fåborg. Graven blev fundet og reetableret i 1991 af Horne Lands Folkemindesamling

Hørgraven er etableret i årene efter 1808. Den blev brugt til tørring af hør - en proces, der skulle ske, før hørren kunne brydes. Selve graven er opsat af kampesten (på steder hvor der ikke kunne fremskaffes sten, blev der "bare" gravet et hul i jorden, hver gang hørren skulle tørres). Hvorimod en hørgrav opsat af sten kunne bruges år efter år.

Gravens dimensioner : dybde 1,80 m
længde 2,00 m
bredde 0,60 m

Over hørgraven blev der så lagt en overing af tynde lægter. I bunden blev der lagt et ret så stort bål til rette med brændestykker og halm. Der blev sat ild til det, og når der var kommet god ild i brændet og gnisterne blev nede i bunden, blev hørren lagt til rette på lægterne foroven.

Hvert lag skulle ligge ca. 5 min., derefter kunne selve brydningen foregå, idet denne skulle finde sted, mens hørren var varm.

Der var flere om arbejdet - man hjalp hinanden. Det var hårdt arbejde og blev fortrinsvis udført af mænd, og hver mand stillede med sin hørbryder.

Derefter var var hørren klar til skætning.


I 1991 lokaliseredes hørgraven, der var helt skjult inde i et buskads.

Den blev reetableret af Horne Lands Folkemindesamling i løbet af sommeren.

Ved hjælp af traktor samt muskler fik man lagt alle kampestenene, hvoraf mange lå i bunden af graven, på plads.