Hørgen


Hørgen i Store Hareskov, oversigt.


Hørgen i Store Hareskov, oversigt.


Hørgen i Store Hareskov, detalje.

Intro

Få meter fra Fægyden mellem Værløse og Hareskov kan Hørgen findes. Hørgen indeholder omkring 1000 sten i forskellige størrelser. Hørgen er 18 meter lang og 3 meter bred.

Nogle mener, forhøjningen er et forhistorisk offersted, og derfor har det fået tilnavnet ”Hørgen” – en stenlagt helligdom, hvor dyr blev ofret, og der blev drukket offerøl. I dag tror arkæologerne mere på, at Hørgen er resterne af et af bondestenalderens dysseanlæg, der har været dækket af sten i stedet for jord. Ganske vist mangler de store stenblokke. Men det stendige, der adskiller Fægyden mod skoven, består netop her af meget store stenblokke, og man mener, at de kunne være taget fra Hørgen.


Anlæg og datering (1) Kultanlæg, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.) Undersøgelsehistorie (1) 1983 Museal besigtigelse Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Ved udbedring af et stiforløb i Hareskoven fremkom en større stenlægning, en hørg, der var omk. 18 m lang og 3 m bred. Der er ikke fundet daterende genstande ved anlægget. [Sagen er udskilt af N01 jour.nr. 3237/80].