Høng Ting- og Arresthus


Høng Ting- og Arresthus, Org. tegning. Høng Ting- og Arresthus, C.F. Hansens originaltegning


Høng Ting- og Arresthus. Høng Ting- og Arresthus


Høng Ting- og Arresthus-2. Høng Ting- og Arresthus-2


Høng Ting- og Arresthus, indgang. Høng Ting- og Arresthus, indgang


Høng Ting- og Arresthus-3. Høng Ting- og Arresthus-3


Høng Ting- og Arresthus-1. Høng Ting- og Arresthus-1

Intro

Tinghuset i Høng fungerede som både arrest og retssal for retskredsen i Løve Herred på Vestsjælland. Under enevælden var domstol og politi ikke adskilt som i dag. Tinghuset blev bygget i 1838 efter tegninger af arkitekten C.F. Hansen...

Tinghuset i Høng fungerede som både arrest og retssal for retskredsen i Løve Herred på Vestsjælland. Under enevælden var domstol og politi ikke adskilt som i dag. Tinghuset blev bygget i 1838 efter tegninger af arkitekten C.F. Hansen. Hansens klassicistiske bygning fremtræder i dag knap så imponerende, som da den blev opført. Senere ombygninger har ændret udseendet væsentligt. Oprindeligt var for eksempel kun den midterste del af bygningen i to etager, og her fandtes øverst fire celler til arrestanter. Små gittervinduer angav indtil ombygningen tydeligt disse rums funktion. ''Forum Romanum i Høng'' Høng var kun en landsby, da C.F. Hansens imponerende tinghus blev opført. Blandt de lave, stråtækte bøndergårde skilte det sig markant ud. Ikke mindst midterdelen, der oprindeligt var kronet af et højt, pyramideformet tegltag, tiltrak sig opmærksomhed. Arkitekten C.F. Hansens strenge linjer og massive bygningsblokke inspireret af de gamle romeres arkitektur vandt sjældent genklang i provinsen. Frem for klassicismens næsten ornamentløse huse så man hellere mere rigt udsmykkede bygninger, der lagde sig nærmere barokkens snørklede stil. Klassicismens ærefrygtindgydende bygninger passede til gengæld perfekt ind i statsmagtens selviscenesættelse og blev næsten lig med enevældens arkitektur. I provinsen fik man derfor ikke noget valg!