Hølken Strand og Odder Strand Camping


Odder Strand Camping


Odder Strand Camping. Udsigt mod havet

Intro

Hølken Strand og Odder Strand Camping. Her er der mulighed for store naturoplevelser og rekreation

Hølken Strand er et populært sted at slå sig ned, og man kan køre næsten helt ned til stranden. Her ligger en af Odderegnens campingpladser. Primitivt friluftsliv med telt og lejrbål var allerede populært i 1930erne, og i 1960erne slog camping-bevægelsen igennem på en ny måde, der var mere gearet til den øgede velfærd og den stigende privatbilisme. De private og meget moderne campingpladser et meget synligt element i kystmiljøet; udover Odder Strand Camping, som er fra 1975, findes der to andre pladser på strækningen mellem Hou og Saksild Strand, og desuden en naturistplads ved Kysing. Mellem kysten og Tunø ses havvindmøllerne på Tunø Knob. De ti 63 meter høje møller blev rejst som et forsøgsprojekt i 1995, og placeringen skabte debat. Udover det rent visuelle var man især betænkelig for edderfuglene, der hovedsagligt lever af blåmuslinger. Ved Tunø Knob findes kolossale muslingebanker, så spørgsmålet var, om edderfuglene ville blive forstyrret i deres fødesøgning, men det viste sig, at de store fugle meget hurtigt vænnede sig til møllerne. I området foran Odder Strand Camping er der store beplantninger af Rynket Rose, også kaldet hybenrose, som er kendt for sine store røde hyben. Blomsten er groft rynket og dens fem kronblade er oftest rosa og dufter kraftigt. Rynket Rose stammer fra det nordøstlige Asien, og blev i 1800-tallet indført til Danmark som prydplante. Fra haverne har den spredt sig invasivt til mange strande og kystområder. Planten tåler salt, tørke, hård frost, stærk vind, og spreder sig især på sandede jorde som sandstrand, i klitter, på strandenge og strandoverdrev. Rynket Rose bekæmpes flere steder, især på kystarealer, da planten sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere, den naturlige vegetation.