Højspænding i Egebjerg


Højspændingsmaster ved Lille Hansted Å. Foto Horsens Museum

Intro

Det mest iøjnefaldende kulturelement i ådalen mellem Hansted og Egebjerg er nok den store højspændingsledning, som på dramatisk måde både krydser og følger ådalen.

I 1956 gik seks jyske og fynske kraftværksselskaber sammen og dannede ELSAM, som i mange år herefter var en kraftfuld organisation, som stod for store udbygninger af både kraftværkerne og forsyningsnettet. For at sikre forsyningen i tilfælde af nedbrud på et af de store kraftværker planlagde og opførte man i slutningen af 1970´erne en ny stor forbindelse mellem forsyningsområderne for Studstrupværket nord for Århus og Skærbækværket nordøst for Kolding.

Til højspændingsforbindelsen udviklede man den karakteristisk skrævende gittermast, som oprindelig kun var udstyret med de øverste tre ledninger. Masterne var dog forberedt for yderliger tre ledninger, som kom til i 1990´erne.