Højrup Overskovvej 11
Intro

Gården er fra 1600´tallet kom i slægtens eje i 1848.

Landsbyen Højrup er beliggende på en svag bakke ved nordsiden af Nørreå-dalen nordvest for Stepping. Man må formode, at der mellem de to byer har været en overgang over åen og den brede dal. Landsbyen består af 6-7 større gårde og lige så mange små huse. På Højrup Overskovvej nr. 11 ligger en gammel slægtsgård, der nu ejes af 6. generation. Gården var oprindelig firlænget med en indkørselsport. Der var stråtag på kostald og hestestald. I nogle år var der 2 storkereder beboet af storke i sommerhalvåret og en masse knebren, som gårdens beboere måtte lytte til. I foråret, når køerne skulle ud på græs, blev porten lukket, og dyrene fik lov at løbe rundt på gårdspladsen, før de kom ud på marken. Det gik lystig for sig. Gården har løbende skiftet udseende. Der blev bygget nyt stuehus i 1878. Tømmeret havde ligget og lagret i tre år forinden. Taget er af skifer og blev indkøbt i Flensborg og sendt med jernbanen til Sommersted. Stuehuset er hvidkalket og med en frontside til gårdsiden. I 1956 blev kostalden bygget og den gamle revet ned og ligeså laden med indkørselsporten. Under en storm blev den gamle kornlade eller zinklade ødelagt, og der blev i stedet opført en foderlade i forlængelse af stalden og et fritliggende maskinhus. Det var i 1990. Der har altid været dyr på gården. I mange år ca. 40 årskøer af racen SDM samt kalve og kvier. De sidste heste blev solgt i 1959, Den første traktor var en Ferguson. Det meste af gårdens jorde ligger indenfor landsbyen, men ved en jordombytning blev det muligt at få marker i gårdens nærhed, hvilket var godt, når køerne skulle på græs. Trafikken var efterhånden vokset og ikke egnet til at dyrene skulle ud på vejene. Malkebesætningen er solgt og nu afløst af racen Dexter. Der er 21 dyr. Gårdens areal er på 78 ha. Det meste er bortforpagtet. Næste generation har overtaget gården i 2009. Det er nu Knud Schültz Bjerregaard Jørgensen og Clare Kastberg Nielsen. De har tre børn. Jens går på HF, Hans på HTX og Karen i 1 G. De går alle i skole i Kolding. Tiden er blevet en anden. Hvor der før var landbrugsdrift på gårdene, er de nu lagt sammen eller overtaget af nogen uden tilknytning til landbruget, og jorden solgt fra. Det er en hård tid for de små landsbysamfund. Mange steder går gårdene helt i forfald.

Gården er fra 1600-tallet. Den kom i slægtens eje i 1849. Navnet Schültz blev slægtsnavnet. Karen Andersen Schülz er født den 9. maj 1837 og død 15. november 1909 Knud Schültz er født den 31. juli 1824 og død 6. november 1883. Karen Wiuff Schültz er født den 24. juli 1877 og død 14. maj1953. Jens Schültz er født den 11.november 1874 og død 27. februar 1957. Cathrine Dahlmann Schültz er født den 27. februar 1906 og død 19. oktober 1985. Knud Wiuff Schültz er født den 29. oktober 1905 og død 29. december 1964. I 1972 overtog Karen Sophie Schültz og Fredy Bjerregaard Jørgensen gården efter Cathrine Schültz, der var gift med Knud Schültz og døde 29. december 1964.

Kilde: Karen Sophie og Fredy Bjerregaard Jørgensen